Új nappali foglalkoztató és otthoni beteggondozó központ Csíksomlyón

2016-ban a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata (Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială) egy pályázatot nyújtott be a Regionális Fejlesztési Központi Ügynökséghez egy időseket szolgáló nappali foglalkoztató központ valamint az otthoni beteggondozási szolgálat új székházának építésére.

A sikeres elbírálást követően, 2017-ben el is kezdődtek a tervezési munkálatok, 2020 elején pedig  a kivitelezés.

A projekt általános célja az, hogy növelje az idősek szociális szolgáltatásaival való ellátottság mértékét Csíkszeredában, a Nagymező utcai szociális központ létrehozásával.

A pályázat keretében történő beruházások magukba foglalják a már meglévő épület rehabilitációját és bővítését a nappali foglalkoztató központ és az otthoni beteggondozási egység működéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Ugyanakkor az épületeggyüttes felszerelését a nappali foglalkoztató központ és az otthoni beteggondozói szolgálat működéséhez szükséges eszközökkel és berendezésekkel.

A beruházás 10% – os növekedést eredményez a nappali foglalkoztató központ szolgáltatásaiban részesülő idős emberek számát illetően, valamint 10% -kal növekedik a szociális szolgáltatásokat szolgáltatásokat igénybe vevő idős emberek száma.

Az elöregedő népesség demográfiai kihívás, aktív választ igényel a társadalmi-gazdasági szempontból kiszolgáltatott idős emberek jelenlegi igényeinek kielégítésére, különösen közösségi szinten.

A családtámogatás nélküli időseket nagyobb mértékben fenyegeti a szegénység és a társadalmi kirekesztés, különösen az idősebb nőket. A családra, az egészségügyi rendszerre és a bentlakásos ellátási rendszerre nehezedő nyomás csökkentése érdekében mind a városi, mind a vidéki térségekben meg kell teremteni a szociális ellátások széles hálózatát a nehéz helyzetben lévő idősek számára, olyan innovatív és rugalmas szolgáltatásokkal, amelyek lehetővé teszik a közösség igényeihez, valamint a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokhoz való alkalmazkodást.

A projekt eredményeként az idősek egy új, jól felszerelt nappali foglalkoztató központban tölthetik el kellemesen  szabadidejüket. Ugyanígy az otthoni gondozási szolgáltatások egy kedvezményezettjei számára is jelentősen jobb szolgáltatás áll majd rendelkezésre.

A nappali foglalkoztató központ, valamint az új otthoni beteggondozási egység építkezési munkálatai jelenleg több mint 90% -ban befejeződtek. Ezután következnek a berendezések, kellékek beszerelése, valamint az engedélyeztetések, amelyek befejezése után reményeink szerint, az idei év folyamán használatba vehető lesz az épület.

A projekt megvalósítási periódusa: 2016 – 2021
Támogató: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.