United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért

Megvalósítási időszak: 2019. február – 2020. december

A projekt célja:

A marginalizált közösségek társadalmi kirekesztése elleni küzdelem támogatása és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a meglévő társadalmi infrastruktúra fejlesztésével, az intézményközi kapcsolatok megerősítésével a társadalmi befogadás terén, az ezen a területen dolgozó szakemberek szakmai kompetenciájának fejlesztésével és a marginalizálódott közösségek előmozdítása az alábbiak révén:

 • Szakmai platform biztosítása két szakmai konferencia keretein belül, amelyen a közintézmények, a helyi hatóságok, a nem kormányzati szervezetek, az egyetemek képviselőinek lehetőségük nyílik eszmék és tapasztalatok cseréjére, ismeretek fejlesztésére és innovatív megközelítésekre a hátrányos helyzetű csoportokkal való munkában.
 • Minimum tizenöt helyi önkormányzat támogatása, egy képzési tanfolyam szervezése a szociális munka területén, két workshop és egy képzési tanfolyam a szociális projektek tervezésében, az együttműködés, a szakmai párbeszéd és a felelősségvállalás előmozdítása érdekében a társadalmi befogadás terén.
 • A társadalmi beavatkozás végrehajtása Mezőpanit, Zetelaka, Zabola és Ozsdola településeken, figyelembe véve az egyes helyszínek sajátos igényeit, prioritásait és szükségleteit: intézményi és közösségi fejlesztés, a Helyi Sürgősségi Terv végrehajtása, a helyi stratégia és portfólió kidolgozása.
 • A beavatkozás minőségének biztosítása a szociális beavatkozást végrehajtó csoport szakmai támogatásával, rendszeres szupervíziós alkalmak biztosításával, csapatgyűlésekkel, egy képzési tanfolyammal, valamint két tanulmányúton való részvétel biztosítása a társadalmi befogadás terén elsajátított készségek fejlesztésére.

Fő tevékenységek:

 • Két konferencia szervezése a társadalmi befogadás területén.
 • A megyei operatív hálózatok koordinálása a társadalmi befogadás terén.
 • Tizenhat órás képzés, illetve két workshop megszervezése hátrányos helyzetű közösségek tagjaival dolgozó szakembereknek.
 • Képzés szervezése a projekttervezés terén az önkormányzatok szociális területen dolgozó képviselői számára.
 • Két közösségi kísérleti projekt végrehajtásának támogatása.
 • Társadalmi beavatkozás Maros megyében: képesség- és készségfejlesztő tevékenységek; nyári táborok; csoportos tevékenységek a szülők számára; családi napok; képzések tanároknak; közösségi és intézményi facilitálás.
 • Társadalmi beavatkozás Hargita megyében: közösségi és intézményi facilitálás; tolerancianap, prevenciós csoportos tevékenységek; családi napok; nyári táborok; javaslat kidolgozása a szociális stratégia és a projektportfólió frissítésére.
 • Társadalmi beavatkozás Kovászna megyében: közösségi és intézményi facilitálás; ifjúsági csoport; oktatási tevékenységek gyermekek számára; táborok; családi napok.
 • Képzési tanfolyam, tanulmányi látogatás és szupervíziós foglalkozások a projektcsoport számára.

Kedvezményezettek: a közintézmények, a társadalmi befogadás terén működő civil szervezetek képviselői és szakemberei, a magánszektor képviselői, néhány helyi kezdeményező csoport képviselői, hátrányos helyzetű közösségek tagjai, gyermekek, fiatalok, családok.

Szociális beavatkozásban részesülő települések: Mezőpanit (MS), Zetelaka (HR), Ozsdola (CV), Zabola (CV).

Hálózati tevékenységekben részesülő települések megyénként:

Maros megye: Sóvárad, Erdőszentgyörgy, Marosszentgyörgy, Csíkfalva, Balavásár
Hargita megye: Oroszhegy, Székelyudvarhely, Székelyderzs, Galambfalva, Máréfalva, Farkaslaka
Kovászna megye: Ozsdola,Bölön, Csernáton, Hídvég, Bereck, Előpatak, Nagyborosnyó, Kommandó,

Projektpartnerek:

Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság
Hargita Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság
Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság

 

Megvalósítási időszak: 2017. október – 2019. január

Célja:

A társadalmi kirekesztés megelőzése a gyermekek és a fiatalok körében, a kiszolgáltatott gyermekek, fiatalok és felnőttek védelmének előmozdítása a meglévő társadalmi infrastruktúra fejlesztésével, a különböző szereplők közötti intézményközi kapcsolatok fejlesztése, a meglévő eredmények terjesztése a fenntartható megoldások létrehozásának érdekében és széles körű hatásának elérése ezen a szakterületen.

 1. Támogassa a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztésének folyamatát a gyermekek, a fiatalok és a kiszolgáltatott felnőttek védelme érdekében egy regionális hálózat irányításával a társadalmi befogadás terén: három működő intézményi hálózat Maros, Hargita és Kovászna megye szintjén; szakmai platform létrehozása a marginalizált közösségekben dolgozó szakemberek számára, huszonöt helyi önkormányzat és tizenkét állami intézmény bevonásával a társadalmi befogadás területén.
 2. A Mezőpanitban, Siménfalván és Ozsdolán élő gyermekek, fiatalok és kiszolgáltatott csoportok társadalmi befogadásának, jólétének és védelmének elősegítése azáltal, hogy támogatja az említett helységekben történő közösségfejlesztés folyamatát, megkönnyítve a sürgősségi szükséglet-tervek végrehajtását, különös tekintettel a települések sajátos igényeire.
 3. A meglévő eredmények terjesztése a gyermekek, fiatalok, és kiszolgáltatott helyzetben levő csoportok jólétére és társadalmi befogadására gyakorolt széleskörű hatása érdekében, társadalmi beavatkozás végrehajtásával két új településen, ideértve a közösségi és intézményi facilitálást, valamint a helyi sürgősségi szükségletek tervének kidolgozását.

A projekt közvetlen kedvezményezettjei: a társadalmi beavatkozás területén dolgozó állami és magán szervezetek képviselői és szakemberei; gyermekek és fiatalok; családok; a helyi közösségek tagjai.

Főbb tevékenységek:

 • Regionális hálózat a társadalmi befogadás és a kiszolgáltatott csoportok védelme területén: három találkozó/év.
 • A megyei operatív hálózatok koordinálása a társadalmi befogadás és a kiszolgáltatott csoportok védelme terén.
 • Két képzés szervezése a helyi hatóságok képviselőinek.
 • Regionális támogatói hálózat fejlesztése és koordinálása: egy képzés és három szupervíziós megbeszélés, tanulmányút Magyarországon a társadalmi befogadás terén.
 • Közösségfejlesztési tevékenységek a Maros megyei Mezőpanit községben: intézményi- és közösségfejlesztés; interkulturális tematikus tevékenységek szervezése gyermekek számára; nyári táborok; tanárok képzése; a gyermekek készség- és képességfejlesztése csoportos foglalkozásokkal.
 • Közösségfejlesztési tevékenységek a Hargita megyei Siménfalva községben: intézményi- és közösségfejlesztés; workshopok a szülők számára; családnap szervezése; közösségi akciók; nyári táborok.
 • Közösségfejlesztési tevékenységek Kovászna megyében, Ozsdola községben: intézményi- és közösségfejlesztés; ifjúsági csoportos tevékenységek családnap szervezése; közösségi akciók; nyári táborok.
 • Szociális beavatkozási tevékenységek két új közösségben: két helyi önkormányzat kiválasztása társadalmi beavatkozáshoz; a marginalizálódott közösségek részvételének elősegítése az integrált tervezési folyamatban közösségi facilitálás révén; intézményi facilitálás.

A projekt Maros, Hargita és Kovászna megyében valósul meg.

A projektben részt vevő települések:

Maros megye: Mezőpanit, Csatófalva, Zágor, Szászkézd, Szásznádas, Sóvárad, Erdőszentgyörgy, Kórodszentmárton, Csíkfalva, Balavásár.
Hargita megye: Siménfalva, Székelyandrásfalva, Parajd, Galambfalva, Újszékely, Korond, Zetelaka.
Kovászna megye: Ozsdola, Előpatak, Nagyborosnyó, Kommandó, Bereck, Hídvég, Zabola, Bölön, Gelence.

Az előbb felsorolt települések közül a következők részesültek társadalmi beavatkozásban: Mezőpanit (MS), Siménfalva (HR), Zetelaka (HR), Ozsdola (CV), Zabola (CV).