United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért

A projekt célja a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi inklúziója érdekében, beleértve a roma közösségeket is, Maros, Hargita és Kovászna megyékben. A projekt sajátos céljai:

  • A szociális kirekesztődés veszélyének feltérképezése Maros, Hagita és Kovászna megyékben
  • Az intézményi hálózat fejlesztése (1 regionális és 6 megyei hálózat beindítása) Maros, Hargita és Kovászna megyékben, amelyek szerepe a társadalmi inklúzió elősegítése; 15 önkormányzat bevonása a projektbe az inkluzív fejlesztési kapacitásuk növelése érdekében képzés és jó gyakorlatok bemutatása által
  • 3 önkormányzat kapacitásának növelése a társadalmi inklúzió területén Maros, Hargita és Kovászna megyékben, különös hangsúlyt fektetve a gyerekek és fiatalok igényeire, egy közösségfejlesztési folyamat elindítása által, amely magába foglalja a települések többdimenziós feltérképezését; helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozását, és egy integrált projekteket tartalmazó projektportfólió létrehozását, amely elősegíti a jövőben a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is.

A projekt kedvezményezettjei közintézmények képviselői és szakemberei, a társadalmi integráció területén tevékenykedő civil szervezetek, a magánszektor és a helyi kezdeményezésű szakmai szervezetek és csoportok képviselői. Ugyanakkor közvetlen kedvezményezettek a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó, vagy velük kapcsolatban álló személyek, valamint a három kiválasztott település szociális intervenciójában dolgozó önkéntesek, így a projekt érintetett / kedvezményezett személyeinek száma 340 fő.

A projekt időtartama 21 hónap, amelyre 2015. május – 2017. január között kerül sor.

A projekt teljes értéke 1.756.996,00 lej, amelyből 175.699,60  lej önrész.

Partnereink: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság, Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság és Caritas Norvégia.