Young Caritas – Teremts jövőt!

Önkéntes Gála 2015

A Young Caritas – Teremts jövőt! projekt célja a fiatalok aktív felelősségvállalásának és közösségi életbe való bekapcsolódásának elősegítése, kreatív és hatékony módszerek révén, biztosítva a tevékenységekhez szükséges intézményi hátteret.

A program kedvezményezettjei: 355 fiatal és 700 nehéz helyzetben élő gyermek, valamint 150 egészségügyi dolgozó, ápoló, oktató.

Célkitűzéseink:

– A megfelelő infrastruktúra és intézményi háttér biztosítása fiatal önkéntesek számára három Young Caritas Point iroda létrehozása révén, amely támaszt és erőforrást nyújt az önkéntes tevékenységekhez, valamint egy követendő példát jelentenek az önkéntesekkel való munkában.

– Az önkéntesség népszerűsítése és 355 fiatal (15-35 év közötti) bevonása különböző, gyerekek számára indított szociális jellegű önkéntes tevékenységbe Maros, Hargita és Kovászna megyékben: kórházi meseolvasó program beteg gyerekeknek, illetve nevelő tevékenységek szociális központokban, nevelőintézetekben élő gyerekek számára.

– A szociális jellegű tevékenységekbe bekapcsolódó önkéntesek szakmai fejlődésének segítése 4 felkészítő szervezése révén, illetve 1 képzés szervezése az önkéntes csapatvezetők számára. A felkészítőkön 355 önkéntes vesz részt, akik a képzések mellett folyamatos támogatást kapnak az önkéntes koordinátoroktól, részt vehetnek tematikus önkéntes találkozókon és más számukra szervezett eseményeken.

A Young Caritas Point nevet viselő irodák egyrészt intézményi és infrastrukturális hátteret biztosítanak az önkéntekeseknek (itt készülhetnek, megtalálhatják a megfelelő kellékeket és erőforrásokat az önkéntes tevékenység lebonyolításához), másrészt teret biztosítanak a szabadidő kreatív eltöltésére és tematikus találkozók szervezésére.

A fiatalosan kialakított irodák hozzájárulnak a fiatalok motiválásához, az önkéntesség népszerűsítéséhez.

A projekt összértéke 39.046,00 euró, a vissza nem térítendő támogatás értéke 34.655,00 euró.

Projektpartner: Caritas Norvégia

Az EGT 2009-2014 közötti időszakra vonatkozó támogatásából finanszírozott projekt, a Civil Támogatási Alap Romániában program keretén belül.

Az EGT és a Norvég támogatásokkal kapcsolatos hivatalos információk megtalálhatók a www.eeagrants.org honlapon.

Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az EGT 2009-2014 hivatalos álláspontját. Minden felelősség az oldal tulajdonosát terheli, ami a megjelenő adatok igazságtartalmát és helyességét illeti.