Projektindítási esemény és konferencia a hátrányos helyzetű fiatalok neveléséről, készségeik fejlesztéséről és foglalkoztatásáról

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Az Autonómia Alapítvány konferenciát szervezett szeptember 20-án Budapesten, hangsúlyban a hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatásával. A konferencián ugyanakkor bemutatták az Iránytű a munka világába (Find your way to the world of work) projektet, amelynek megvalósításáért Romániában a Gyulafehérvári Caritas felel.

Míg számos kelet-közép-európai országban a munkaerőhiány növeli a hátrányos helyzetű fiatalok esélyét a munkaerőpiacra való sikeres belépésre, számos fiatal továbbra is nehézségekbe ütközik a szakképzés befejezése után. A helyzet tovább fejleszthető a munkáltatók, a szakiskolák és a fejlesztési kezdeményezések együttes erőfeszítéseivel.

Magyarországi és más európai országokból származó szakértőket és projektpartnereket hívtak megbeszélésre bevált gyakorlataikról.

Az eseményt Olav Berstad, Norvégia magyarországi nagykövete és Dominique Bé, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóság szakértője nyitotta meg.

A Budapest Intézet vezető szociológusa vitaindító beszédet tartott a hátrányos helyzetű fiatalok oktatási és munkaerőpiaci helyzetéről Magyarországon és Európában.

Az Autonómia Alapítvány bemutatta az Iránytű a munka világába projekt megközelítését és céljait – a hátrányos helyzetű fiatalok szakképzése, készségfejlesztése és foglalkoztatása négy európai országban, illetve egy lezáruló projekt módszertanát és eredményeit a magasan képzett roma fiatalokról a vállalati szektorban.

Meghívták a Közép-európai Egyetem egy szakértőjét, hogy röviden ismertesse a korábbi foglalkoztatási program hatásvizsgálatát.

Az Iránytű a munka világába projekt partnerszervezeteinek képviselőit, valamint az oktatási szakértőket és a munkáltatókat meghívták egy kerekasztal-beszélgetésre a fontosabb kérdések és bevált gyakorlatok terén.

Az esemény 50 tagú közönséget vonzott és meglehetősen pozitív visszajelzéseket kapott.

Bővebben az Iránytű a munka világába c. projektről >>>>

The Find your way to the world of work project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Implemented by:

Working together for a green, competitive and inclusive Europe