Projektzáró találkozó Kölnben

Az „Az egészség a családokban kezdődik – Megelőzés és egészségfejlesztés a bizonytalan körülmények között élő családok számára Európában” nevet viselő projekt negyedik, és egyben záró találkozóját Németországban tartották meg. Hét partnerszervezet összesen 28 szakembere vett részt az eseményen, melyre más szakértők is eljöttek, hogy előadóként beszámoljanak munkájukról. A rendezvényre 2023. július 24–26. között került sor, és a program koordinátora a kölni Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum volt.

A workshopot Heinz Blome, a Diözesan-Caritasverband Köln társadalmi integrációért felelős vezetőjének köszöntője nyitotta meg. A vezetőség nevében üdvözölte az Európa különböző szögleteiből érkező vendégeket, és kiemelte az Erasmus+ partnerek közötti szoros hálózatépítést és jó együttműködést. Emellett bemutatta az Egyházmegyei Caritas Szövetség feladatait, a hátrányos helyzetű személyek, illetve a családok és gyermekeik tanácsadásával és segítésével kapcsolatban.

Ulrich Förster, az Erasmus+ projekt koordinátora ezután ismertette a következő három nap programját, majd moderálta a bemutatkozási kört, mivel néhány új résztvevője is volt az értekezletnek. Különösen az új résztvevőknek adott egy rövid áttekintést a projekt céljairól és a közös projekt eddigi menetéről, azzal a céllal, hogy kollektív információs alapot hozzanak létre a csoportban. Ezután az egyes partnerek ismertették a projekt fő tevékenységeit, kiemelve az elmúlt a projekt kezdete óta eltelt 34 hónap főbb eredményeit.

Délután prof. dr. Anna Lena Rademaker, a Bielefeldi Alkalmazott Tudományok Egyetemének előadója ismertette a hátrányos helyzetű családok élettapasztalatokra összpontosító egészségfejlesztési megközelítését. Kiemelte a „környezetorientált” és részvételi megközelítést azzal a céllal, hogy ellensúlyozza az egészségfejlesztés és megelőzés terén tapasztalható egyenlőtlenségeket. Előadása után különböző gyakorlati helyzeteket vagy jó gyakorlatokat mutatott be, amelyeket a hátrányos helyzetű családokkal és gyermekeikkel folytatott munka során lehet alkalmazni. Minden résztvevőnek angol nyelven átadta az előadás anyagát és egy átfogó kézikönyvet. Ez lehetőséget ad nekik arra, hogy a szakmai tartalmat beépítsék a helyi partnerek mindennapi tanácsadási és oktatási munkájába. A napot a kölni dómban tartott látogatás és közös vacsora zárta.

A második napon a csoport Brüsszelbe utazott, hogy bemutassa és megvitassa az EU Bizottsággal a projekt tevékenységeit és az eredményeit. Ezen kívül a Német Caritas-szövetség irodájában is vendégeskedtek. Kozak asszony, az Erasmus+ osztály tisztviselője és Simi úr részt vett a megbeszélésen, és nagyon lelkesek voltak a tevékenységek sokféleségét és az országközi tanulási kapcsolódás, a szociális oktatás és tanácsadás munkájának hatása a gyermekekre. Javasolta, hogy a workshop résztvevői jövőre pályázzanak a projektükkel az EU Bizottságnál.

Ezen kívül Shannon Pfohman ismertette a Caritas Europa munkáját, míg Tobias Kutschka a Német Caritas-szövetség brüsszeli képviseletének feladatairól beszélt. Ezt követtőn Brüsszel „politikai” túráján vettünk részt, érintve az EU Parlamentet, az EU Bizottságot és az Európai Tanácsot, mielőtt a séta a Grote Markt nevű téren ért véget. A második napot közös vacsora zárta Kölnben.

A harmadik nap reggelén meglátogattuk az IN VIA katolikus egyesület ZentralE projektjét Kölnben, amelyet az ESZA Plus finanszíroz. A projekt széles körű oktatást és tanácsadást nyújt egyedülálló szülőknek, és az önkormányzattal együttműködve valósul meg. Az előadás a célcsoport egészségügyi és különösen pszichoszociális helyzetével kapcsolatos kérdésekre, valamint a tájékoztatás, tanácsadás és stabilizáció céljából kínált széles körű műhelymunkákra összpontosított. Különösen érdekesek voltak a gyermekekre vonatkozó különféle ajánlatok is, amelyek az egyedülálló szülők terheit könnyítik meg.

A délelőtt a partnerek újabb eszmecseréjével és a közös projektmunka eredményeinek ismertetésével ért véget, emellett összegyűjtötték a jövőbeni együttműködés témáit, feladatait. Minden partnerben közös volt az a szándék, hogy a program végén is kapcsolatban maradjanak, és további projekteket valamint tevékenységeket valósítsanak meg közösen. A harmadik nap újabb közös étkezéssel, majd búcsúval zárult.

További információk a projekt weboldalán olvashatók: www.health-in-families.eu