Szabadulni vágyom

Összes régió

Szabadulni vágyom

Heti útravaló, évközi 11. hét

„Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan...” (Mk 4,26-27)
Amikor időnként szomorúságot érzek emberek miatt, akikről azt gondolom, hogy távol vannak Istentől, akkor eszembe jut az a sok ember, akikről korábban már feltételeztem hasonlót, aztán egy jó beszélgetésből kiderült, mekkorát tévedtem. Sokkal közelebb vannak Istenhez, mint ahogy azt gondoltam...
Igen, az isteni mag minden emberben ott van, és sok emberben növekszik rejtetten, láthatatlanul. Isten minden olyan ember lelkében növeli a magot, aki közreműködik Vele a csendben. Az igazi növekedés ugyanis nem csap zajt, hanem a csendben történik. Segíthetnek ugyan a közösségi tevékenységek, képzések és rendezvények, de a lényeg az isteni Magvető és a közöttem levő kapcsolatban van.
Ez a kapcsolat pedig Csendben épül és szépül.

Összes régió

Szolgáltatásfejlesztés facilitálással

Heti útravaló, Szentháromság hete

A Szentháromság hittitkán elmélkedve, a tengerben úszó osztriga példája jut eszembe. Ha ez az élőlény egy kicsit kinyílik, az óceán egy kicsit beléhatol. Ha jobban kinyílik, az óceán jobban belé hatol. Ha teljesen kinyílik, az óceán egészen elárasztja, betölti. Mondhatjuk azt, hogy az osztriga tartalmazza az óceánt? Természetesen nem. Sokkal inkább az óceán tartalmazza és tölti be őt.
A keresztény hit két, egymásnak látszólag ellentmondó igazságot hirdet: olyan Istent, aki annyira felettünk áll, hogy megragadhatatlan számunkra, és olyan Istent, akit láthatunk, megérinthetünk, átölelhetünk.
A Szentháromság titka is erre utal: Isten, mint szerető Atyánk kormányozza és gondját viseli a világmindenségnek. Ezt így tanultuk, ez igaz is, de ez túlságosan általános. Fiának, Jézus Krisztusnak megtestesülése által egészen közel jön: embertől emberig megy.
Az emberség azonban véges. Ezért jön a Szentlélek, Aki „érthetővé” teszi számunkra ...

Összes régió

Hogyan látják a gyerekek a bántalmazást? Kérdőív 13-17 éves fiatalok véleményének megismerésére

Heti útravaló, pünkösd

Valaki arra lett figyelmes házában, hogy zajos csapkodás van ablakánál. Odament és egy kétségbeesett lepkét látott az ablakon belül röpködve menekülni, az ablakon kívül levő veréb elől. A veréb azt hitte, elkaphatja a lepkét, pedig sok esélye nem volt! A lepke meg folyton félelemben élt, a félelem bénította le, a félelem bénította meg! 
Az apostolok Húsvétkor bezárkóznak és félnek, mindaddig, amíg a Feltámadt Krisztus meg nem jelenik és rájuk nem leheli a Szentlelket. A Szentlélek ereje aztán teljesen megváltoztatja, kicseréli őket. Ők maguk sem értik, csak érzik, hogy valami eddig bénította, és hirtelen felszabadulnak. A félelem miatt nem voltak elemükben, csak félig: fél-elemben éltek. Most felszabadultan, örömmel, LELKESEN hirdetik az örömhírt. Most is látják a veszélyt, mint ahogy addig is látták mindig, de most a félelem helyett a Bátorság Lelke hordozza őket. Felülmúlják magukat, de nem a saját erejükből, hanem rácsatlakoznak arra az „Áramlatra”, ami – AKI aztán együtt viszi őket tovább – KÖZÖSSÉGBEN!

Heti útravaló, húsvét 7. hete – Urunk mennybemenetele

Egy sportoló fiúról szól a történet, akinek vak az édesapja. Nagyon jó kapcsolatban állnak egymással, bensőséges beszélgetések által épül és szépül kapcsolatuk. Aztán az apa meghal és a fiú azt kéri edzőjétől, hogy tegye be a következő, fontos mérkőzésen az első csapatba. Addig ugyanis soha nem tette be a fiút, mert nem érezte annyira jónak. A fiú megígéri edzőjének, hogy nem bánja meg, ha beteszi. Elkezdődik a fontos mérkőzés és a fiú úgy játszik, mintha kicserélték volna. Nyer is a csapat, és az edző csodálatára és érdeklődésére a fiú elmeséli, hogy azért játszott ilyen jól, mert édesapja sosem látta őt földi életében, mivelhogy vak volt, és ez volt az első mérkőzés, amit apja fentről látott.
Milyen jó lenne így játszani a földi életet. Egészen átadva önmagunkat, többször felülemelkedve beszűkült helyzeteinkből, amint azt Jézus mennybemenetelének titka is sugallja. Jézus mennybemenetele nem azt jelenti, hogy Jézus messze eltávolodott tőlünk, hanem éppen ellenkezőleg:

Heti útravaló, húsvét 6. hete

Jó néhány évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy olyan emberrel, aki barátsággal közeledett felém, de aztán fokozatosan ébredtem rá arra, hogy ezt nem ingyen teszi, hanem cserébe „elvárásokat” fogalmaz meg. Ha akkor belemegyek ebbe az alkuba, egész biztos, hogy szolgája lettem volna és nem barátja, ugyanis aki egy társadalmilag magasabb szerepet tölt be, hajlamos úgy felemelni másokat, hogy cserébe elvárásokat támaszt. Barátság címszó alatt szolgákat gyűjt. Rabszolgákat.
Jézus barátokat akar és nem rabszolgákat! Ő úgy akar felemelni, hogy teljesen lehajol az én szintemre és hozzám igazodva akar Istenhez közelebb vinni. A helyes istenismeret feltétele a Jézussal való őszinte barátság. Istenhez, a Mennyei Atyához Jézus barátsága által kerülhetek közel, ugyanis Ő az Atya igazi arcát mutatja meg.
„Aki engem lát, látja az Atyát” (Jn 14,9), mondja Fülöp apostolnak, és nekem is, aki keresem, vagy már aki megtaláltam az Istent. Jézus barátsága által felülemelkedhetek magamon...

Heti útravaló, húsvét 5. hete

Olvastam, hogy annak idején II. János Pál pápától időpontot kért Teréz anya valamilyen fontos karitatív ügy megbeszélése végett. A Vatikán felé haladva, Teréz anya meglátott az utcán egy súlyos beteget, fekve a földön. Odament a beteghez, megfogta a kezét, letörölgette az arcát és hosszú időn keresztül imádkozott mellette. A Teréz anyát kísérő nővérek kissé idegesek lettek, és figyelmeztették, hogy lekési a pápával megbeszélt találkozót. Teréz anya ekkor a következő választ adta nővértársainak: ‘Menjetek el helyettem, és beszéljétek meg ti az ügyet. Mondjátok meg a pápának, hogy ne haragudjon, de én Krisztussal vagyok.’
Jézus szőlőtőnek nevezi magát, követőit pedig szőlővesszőknek. Ez kifejezi a Jézus és követői közötti egységet. A szőlővessző csak akkor él és csak akkor terem, ha a szőlőtőkén marad.
A szőlőtő nem látszik, mert a földben van, a szőlővesszők látszanak, mert a föld felett vannak. Ez azt a csalóka képet keltheti, hogy nincs is szőlőtő, csak szőlővesszők vannak. Jézus nem jön velünk szembe az utcán, hanem az őt követők életében...

Összes régió

Lélek lenni a világban

Heti útravaló, húsvét 4. hete

Abban az időben este egy karámszerűségbe terelgette a juhokat a pásztor, amely rendszerint kör alakú vagy néha szögletes volt, de ajtaja nem volt, csak egy nyílás. Az est közeledtével, a pásztor a nyílás elé állt, pásztorbotját keresztbetette úgy, hogy a juhoknak egyenként kellett átbújniuk alatta. Így tudta megszámlálni őket, s így azt is észrevette, ha valamelyiknek baja van. Miután minden juhocskáját bent tudta, belülről a karám nyílása elé feküdt keresztbe. Tehát a szó szoros értelmében, csak rajta keresztül lehetett ki-, és bemenni. Így valóban ő volt a karám élő ajtaja is, nemcsak pásztora. Ezt a képet vonatkoztatja magára Jézus, amikor egymásután nevezi magát ajtónak és pásztornak!
Ebből egyértelműen derül ki, hogy tulajdonképpen SZEMÉLYESEN FIGYEL MINDENKIRE. Nem egyformán. Személyesen. Isten akkor nem egyformán szeret? Nem. Személyesen szeret. Nem mindig van egyformán szükségünk a szeretetre, az odafigyelésre. Amikor valaki beteg egy családban, akkor nagyobb odafigyelést igényel, mint egyébként.

Összes régió

Miért van szükség a gyermekvédelmi irányelvek megfogalmazására?

Heti útravaló, húsvét 3. hete

„Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, és ennek mi tanúi vagyunk.” ApCsel 3,15
Egy kisgyerek nagyon beteg a szívével és az orvos elkezdi magyarázni neki: „Figyelj, holnap megnyitom a szívedet.” Mire a kisgyerek azt mondja: „Ott fogod találni Jézust!” Erre az orvos tudományosan elmondja neki, hogy ott nem Jézust fogja találni, hanem megvizsgálja a károsodásokat. A kisgyerek azonban nem tágít: „Amikor felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott találni, hiszen tanultuk a Szentírásból.” Az orvos erőteljesebben válaszol: „Nem, ott sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat fogok találni” A gyermek azonban újra kihangsúlyozza: „Jézust fogod ott találni, mert ő ott él a szívemben!” A sebészorvos elvonul, és amikor végigelemzi a problémákat megállapítja, hogy a gyermeknek maximum egy éve van még, nincs remény a szívátültetésre sem. Számonkérően néz fel az égre és elkezd beszélni Istenhez úgy, ahogy azt nagyon régen tette: „Istenem, ha vagy, ez a kisgyerek hisz benned, miért vagy vele ilyen kegyetlen?” ...

Összes régió

Ezek a gyerekek félnek az apjuktól – beszélgetés a szenvedélybetegségről és a bántalmazásról

Csíkszék Összes régió

Több mint háromszázötvenezer lejt adományoztak a tűzkárosultak megsegítésére