Regionális szeminárium

A Gyulafehérvári Caritas partnerségben a Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel valamint a Maros, Hargita és Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságokkal 2015 májusában indított ”United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért” című projekt keretében 2015. szeptember 23-án került sor egy nagyszabású szemináriumra Székelyudvarhelyen.

Képek a rendezvényről itt

A projekt egyik fontos eleme a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszéke által végzet három megye hátrányos helyzetű kistelepüléseinek átfogó feltérképezése szociológiai, oktatási, gazdasági, stb. szempontból, ugyanakkor felmérve a potenciális erőforrásokat, amelyek felhasználhatóak lehetnek a közösség fejlesztéséhez.

A projekt egy másik küldetése, hogy összehozza azoknak a hálózatoknak a résztvevőit, akik a társadalmi inklúzió valamely területével foglalkoznak, és az együtt gondolkozás eszközével újabb lehetőségeket tárjon fel a kisközösségek felzárkóztatására.

A szeminárium programjának összetétele elsősorban ennek a két tevékenységnek volt alárendelve. A rendezvény első felében a projekt és a három megye képviselői köszöntötték a résztvevőket, majd Raţ Cristina, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Szociológia Tanszékének vezetője, valamint Andrada Tobias kutatási asszisztens prezentálták a feltérképezés eredményeit (az eredményeket a csatolmányban találják, kérjük, informatív jelleggel használják!).

A nap második felében a résztvevők három párhuzamosan folyó műhelymunkán vettek részt:

1. A kutatási adatok, mint helyi inkluzív fejlesztési eszközök:

Habár mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a statisztikai adatok nem fedik teljes mértékben a valóságot, és sokszor nagymértékben megoszlanak a vélemények az adatok érvényességével kapcsolatban, mégis szükségünk van ilyen és hasonló adatokra. Ezek a feltérképezések és kutatások leginkább a helyi fejlesztési tervek kidolgozásának kiinduló pontja ként fontosak, alapul szolgálnak a helyi és a megyei stratégiák és fejlesztési tervek kidolgozása esetében.

2. Participatív helyi fejlesztési stratégiák:

A résztvevők a helyi fejlesztési stratégiák megvalósításával kapcsolatban arra a következtetésre jutottak, hogy egy közösség fejlesztése esetében fontos, hogy:

  • A közösség részéről legyen nyitottság a fejlesztésre, fejlődésre;
  • A közösség tudja meghatározni önmagát és problémáit, szükségleteit;
  • A stratégia mellett elengedhetetlen, hogy legyenek jól meghatározott elvek, irányvonalak és akciótervek is a konkrét kivitelezésre vonatkozóan;
  • Egy adott projekt küldetése és értékei mögött legyen egy szilárd csapat, akik a teljes folyamat ideje alatt szem előtt tartják és képviselik azokat;
  • A hosszútávú fenntarthatóság és tisztánlátás érdekben kiemelten fontos a folyamatos monitorizálás is.

3. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedését elősegítő szociális beavatkozások: helyi tapasztalatok

Ebben a panelben két már működő és sikeres projekt került bemutatásra, remélhetőleg jó példaként szolgálva a résztvevők számára. Elsőként Papp Adolf mutatta be a kovászna megyei, Kézdivásárhely mellett működő őrkői projektet. Ezután Adorjáni Júlia nyújtott betekintést a Kolozsvár melletti pataréti projekt létrehozásába, működésébe. Ennek a projektnek egyik nagy eredménye a Pataréti roma közösség egyesülete, amelynek működését, céljait az egyesület elnöke mutatta be, majd kolleganőjével meséltek a pataréti mindennapi életről is.

A szeminárium a műhelymunkák következtetéseinek összefoglalásával és közös ebéddel zárult.

A rendezvényen köszöntötte a résztvevőket:

•             Dr. Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója;

•             Szabó Árpád, Maros Megye Tanácsának alelnöke;

•             Elekes Zoltán, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezérigazgatója;

•             Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezérigazgatója;

A projektet bemutatta: Ludescher László, projektmenedzser, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatának igazgatója;

A projekt keretében készült kutatás eredményeit bemutatta: Raţ Cristina, adjunktus és tanszékvezető, Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Szociológia Tanszék, Kolozsvár.

A szervezők ezúton is szeretnék megköszönni mindazoknak, akik jelen voltak és aktívan részt vettek az eseményen!