Rendhagyó időben rendhagyó ünnep

A Gyulafehérvári Caritas megalakulásának harmincéves évfordulóját október 3-ra tervezte a szeretetszolgálat. A gyulafehérvári székesegyházban ünnepeltek volna együtt a szervezet munkatársai, gondozottjai és támogatói, ám a világjárvány miatt csak szűkebb körben lehetett hálát adni a harminc évért. A Caritas udvarán a dél-erdélyi kollégákkal és meghívottakkal került sor október 2-án, pénteken az eseményre.

Márton András igazgató elmondta, kellenek a megállások, az ünnepségek az életben ahhoz, hogy a nyolc boldogság jegyében tudjunk tovább cselekedni. A nyolc boldogságot szimbolizáló huszonnégy kiállított kép kollegákról és ellátottakról szól, így jelenítve meg őket is ezen a helyen. Itt mutatta be az igazgató a Van emberem! Szeretetszolgálat Erdélyben című riportkötetet is, és Kovács Gergely érsek által aláírt példányt adott át a kollégáknak. A kötetet a Verbum Kiadó gondozásában Balázs Katalin írta, szerkesztette, a grafikai arculatát Sárkány Noémi készítette.

Sajgó Balázs, a Caritas lelki igazgatója a szeretetszolgálatról, mint az apostolok által kezdeményezett tevékenységről beszélt, jelezve: ez a mozgalom nem embertől való, az Isten ügyén dolgozunk. Az egybegyűlteket Kerekes László püspök áldotta meg, és klasszikus gitár koncertet adott a gyulafehérvári Trio Alla Breve.

A tervek szerint a további ünnepségekre régiónként került volna sor, de munkatársaink, azok hozzátartozói és nem utolsósorban ellátottjaink védelmében, szolgáltatásaink folyamatos működtetésnek biztosítása érdekében ezeket a találkozásokat lemondtuk. Bízzunk abban, hogy idővel a helyzet változni fog és sor kerülhet a személyes találkozásra, ünneplésre is.

Isten éltessen, Caritas!

 

Sajgó Balázs gondolatai az alábbiakban olvashatók:

Kedves Munkatársak, Testvéreim!

Az Apostolok Cselekedeteinek 5. 34-39 verseket idézem fel a mai ünnep alkalmából. Az idézett rész előtt arról olvasunk, hogy az apostoloknak tiltják az evangélium hirdetését, és ők továbbra is folytatják, még akkor is, ha ezért szenvedés az osztályrészük:

… felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, s törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez: „Izraelita férfiak! – szólt hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni! Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy négyszáz férfi mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszóródtak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik. De ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe.” 

Az apostolok továbbra is lelkesen hirdették Isten igéjét. Mind a mai napig – úgy néz ki –, hogy az általuk terjesztett mozgalom nem embertől van.

Az apostolok másik fontos ténykedése az volt, hogy diakónusokat neveztek ki a szegények szolgálatára. Így kapcsolódott össze Isten igéjének hirdetése a szeretetszolgálattal. Tudták ugyanis, hogy hiteles igehirdetés nincs Szeretetszolgálat nélkül. Azt is tudták, hogy hiteles Szeretetszolgálat sincs az igéből való táplálkozás nélkül.

Azóta is így van ez. Ez a mozgalom nem embertől van: Isten gondolata, hogy hirdessük igéjét és életbe ültessük azt szeretet-szolgálattal. Főegyházmegyénkben Márton Áron püspök úr gondolatában már benne volt a Caritas intézményes megalapítása, de aztán Jakab Antal püspök lett a kivitelezője.

Köszönetet mondunk Istennek értetek és nektek, hogy a szeretetszolgálatban tevékenykedtek és hálát adunk, mert megtapasztalhattuk, hogy ez a mozgalom nem embertől van. Ha embertől lenne, ti sem bírnátok sokáig. Az a tény, hogy sokszor mennyi nehézség adódik és oly sokszor keresztbe tesznek nekünk, jelzi, hogy Isten miatt tesszük és Őérte dolgozunk – elsősorban. Őérte az emberekért!

Ezért nehéz és sokszor embert próbáló ez a szolgálat, de Isten Igéjéből táplálkozva lesz és legyen erőnk továbbra is Istenért – és csakis Őérte! – szolgálni az embereket!

 

Márton András igazgatóval Vetési Nándor készített interjút, itt hallgatható meg:

Szöveg: Balázs Katalin
Fotó: Gegő Imre, Sárkány Noémi