Târgu Mureș: probleme sociale

COMUNICAT

În seara zilei de 15.9 a.c. Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș a găzduit consultarea inițiată de Grupul de acțiune al ONG-urilor din domeniul social cu activitate în municipiul Târgu-Mureș, având ca invitați toți candidații actuali la Primăria Municipiului, cu participarea ONG-urilor furnizoare de servicii sociale. Inițiativa a fost onorată de prezența personală sau prin reprezentant a șase candidați la funcția de primar: Stefana Roman (USR PLUS), Adrian Mureșan (POL), Theodora Benedek (PNL), Nadia Dinuca Raţă (ADN), Lavinia Corina Cosma (Partidul Verde), Andreia Moraru (în numele Soós Zoltán, candidat independent). De asemenea au participat candidați la funcția de consilier din partea UDMR, POL și USR PLUS.

Scopul inițiativei a fost trecerea în revistă a principalelor provocări din domeniul social al Municipiului nostru, precum și a abordărilor și soluțiilor posibile în viziunea aspiranților la primărie.

Printre provocările cele mai stringente identificate în comun acord se numără situația zonelor și comunităților urbane marginalizate, a persoanelor, în special al copiilor, cu nevoi speciale, respectiv a persoanelor vârstnice cu nevoi de îngrijire și asistență. Printre priorități au mai fost listate victimele violenței în familie, consumul de droguri în școli, și abandonul școlar.

Toți interlocutorii au fost de acord privind urgența abordării integrate a acestor provocări complexe, incluzând măsuri infrastructurale (canalizare, apă curentă, accesibilizarea trotuarelor și clădirilor), măsuri de restructurare instituțională (debirocratizarea accesării drepturilor de către cetățeni, identificarea proactivă a grupurilor și persoanelor defavorizate), asigurarea accesului la servicii sociale, medico-sociale, și educative, promovarea serviciilor cu caracter preventiv, inclusiv externalizarea serviciilor către furnizorii acreditați pe baza unei competiții loiale.

Atât invitații cât și reprezentanții ONG și-au exprimat dorința și voința unei colaborări strânse în planificarea implementarea și dezvoltarea serviciilor sociale din Târgu Mureș, în beneficiul persoanelor și grupurilor defavorizate, în favoarea sănătății sociale și a demnității urbei.

Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii, citate de Dl. Ludescher László, președintele Grupului de Acțiune ONG, în momentul actual în Municipiul Târgu Mureș există 56 servicii sociale licențiate, oferite de 28 furnizori în beneficiul a 2585 beneficiari. 39 din aceste servicii licențiate sunt oferite de cei 24 furnizori privați (1820 beneficiari). Cele 17  servicii licențiate publice sunt furnizate de 4 furnizori publici către 765 beneficiari.

Date de contact, informații suplimentare: [email protected], 0741-077 000.

Semnează:

Președinte G.A. ONG-uri sociale:
Ludescher László, director departament, Caritas Alba Iulia
Membrii de conducere G.A.:
Ábrám Noémi, director executiv, Fundația Creștină Diakonia Târgu Mureș,
Simon Judit, președinte Asociația HIFA România,
Alexandru Lupșa, președinte, Fundația Transilvană ALPHA.

Târgu Mureș,16.09.2020