11 februarie este a 26-a zi mondială a bolnavului

„Iată fiul tău… Iat-o pe mama ta! Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el” (In 19, 26-27)
Ziua Mondială a Bolnavului este sărbătorită în 11 februarie în toată lumea. Mai jos urmează un fragment din mesajul papei Francisc pentru a 26-a Zi Mondială a Bolnavului din 2018 (Sursa).


Slujirea Bisericii acordată bolnavilor și a celor care se îngrijesc de ei trebuie să continue cu o vigoare mereu reînnoită, credincioși fiind mandatului primit de la Domnul (cf. Lc 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mc 6, 7-13) și urmând exemplul foarte grăitor al Întemeietorului și Învățătorului ei. În acest an, tema Zilei bolnavului ne este dată de cuvintele pe care Isus, înălțat pe cruce, le adresează mamei sale, Maria, și lui Ioan: ”«Iată fiul tău… Iat-o pe mama ta!» Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el” (In 19, 26-27).

Aceste cuvinte ale Domnului luminează profund misterul Crucii. Aceasta nu reprezintă o tragedie fără speranță, ci locul în care Isus își arată gloria și lasă testamentul său de iubire care devine regula constitutivă a comunității creștine și a vieții fiecărui discipol. Mai întâi de toate, cuvintele lui Isus dau început vocației materne a Mariei față de întreaga umanitate. Ea va fi în mod particular maica discipolilor Fiului ei și se va îngriji de ei și de drumul lor. Și noi știm că grija de mamă față de un fiu sau o fiică cuprinde atât aspectele materiale cât și cele spirituale ale educației. Durerea de nespus a crucii străpunge sufletul Mariei (cf. Lc 2,35), dar nu o paralizează. Dimpotrivă, ca Maică a Domnului, pentru ea începe o nouă cale de dăruire. Pe cruce, Isus se preocupă de Biserică și de întreaga omenire, iar Maria este chemată să împărtășească aceeași preocupare. [Cartea] Faptele apostolilor, descriind mare revărsare a Duhului Sfânt la Rusalii, ne arată că Maria a început să-și desfășoare rolul ei în prima comunitate a Bisericii. Este un rol care nu are sfârșit niciodată.

Isus a lăsat în dar Bisericii puterea sa de vindecare: ”Acestea sunt semnele care îi vor însoți pe cei care cred: (…) își vor pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor vindeca” (Mc 16, 17-18). În Faptele apostolilor citim descrierea vindecărilor săvârșite de Petru (cf. Fap 3,4-8) și de Paul (cf. Fap 14, 8-11). La darul lui Isus îi corespunde îndatorirea Bisericii, care știe că trebuie să ducă asupra celor bolnavi aceeași privire bogată în blândețe și compasiune a Domnului său. 

Nu putem să uităm aici blândețea și perseverența cu care multe familii îi însoțesc pe copii, părinți și rudele bolnavi cronici sau cu dizabilități grave. Curele prestate în familie sunt o mărturie extraordinară de iubire față de persoana umană și trebuie sprijinite printr-o recunoaștere adecvată și prin politici adecvate. Între timp, medicii și infirmierii, preoții, persoanele consacrate și voluntarii, rudele și toți cei care se angajează la îngrijirea bolnavilor participă la această misiune bisericească. Este o răspundere împărtășită care îmbogățește valoare slujirii de zi cu zi a fiecăruia.

Mariei, maica blândeții, vrem să-i încredințăm pe toți cei bolnavi cu trupul și cu sufletul ca să-i susțină în speranță. Fecioara Maria să mijlocească pentru cea de-a 26-a zi mondială a bolnavului, să ajute persoanele bolnave să trăiască propria suferință în comuniune cu Domnul Isus și să-i sprijine pe cei care se îngrijesc de ei. Tuturor – bolnavi, operatori sanitari și voluntari – le împart din inimă Binecuvântarea apostolică.