15 noiembrie: Colecta “Sfânta Elisabeta” pentru copii defavorizați

În duminica de 15 noiembrie va avea loc colecta ”Sfânta Elisabeta”, în acest an puteți oferi donații în beneficiul copiilor defavorizați. Anul trecut s-au strâns în total 171.296 lei pentru a ajuta bolnavii vârstnici, prin intermediul serviciului de îngrijire la domiciliu. Dumnezeul să Vă răsplătească!

Apelul Excelenței Sale Arhiepiscop dr. György Jakubinyi >>>

Pentru comunitate a devenit deja o tradiţie ca în fiecare an Organizaţia Caritas Alba Iulia, cu ocazia sărbătorii Sfintei Elisabeta, să organizeze o colectă pentru ajutorarea unei categorii de persoane aflate în nevoie. Anul trecut s-au strâns 171.296 de lei pentru sprijinirea a activităţilor serviciului de îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu a confraţilor noştri vârstnici şi bolnavi, pentru care suntem recunoscători tuturor celor de bună voinţă, care au contribuit la această colectă. În apropierea sărbătorii zilei de Sfânta Elisabeta, donaţiile Dvs. vor ajuta copiii defavorizaţi şi programele pentru copii şi tineri (aici incluzând: copiii şi tinerii cu dizabilităţi, copiii beneficiari ai programelor serviciului de asistenţă familială din zonele rurale, copiii din casele noastre de tip familial, copiii care frecventează centrele de zi și centrele de dezvoltare și educație timpurie, copiii romi, etc.).

Puteţi dona duminică, 15 noiembrie în bisericile catolice, sau în contul Organizaţiei Caritas Alba Iulia, deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Alba Iulia, cod fiscal: 4562770, nr. de cont: RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006, şi la cel mai apropiat punct de lucru Caritas.

Pe această cale, vă transmitem sincere mulțumiri pentru donațiile făcute. Fie ca Dumnezeu să Vă răsplătească tuturor pentru donația făcută, din bogăția Harului Său.