A treia reuniune de parteneriat la Tîrgu-Mureș

La cea de-a treia întâlnire a parteneriatului „Sănătatea începe în familie –Prevenirea și promovarea sănătății pentru familiile în situații precare din Europa” au participat 22 de specialiști din șapte organizații partenere. În plus, reprezentanțiiai Caritas Alba Iulia au venit să prezinte rapoarte despre activitatea lor la întâlnirea, care a avut loc în perioada 24–26 mai 2023 la Tîrgu-Mureș (România) și a fost găzduită de partenerul nostru Caritas Alba Iulia.

Atelierul de lucru a început cu un cuvânt de bun venit din partea directorului Caritas Alba Iulia, sr. András Márton. Acesta a evidențiat importanța organizațiilor civile în lupta împotriva sărăciei și a incluziunii sociale a grupurilor defavorizate din România, subliniind necesitatea unor bune parteneriate europene. Kinga Hubbes, coordonator al serviciilor sociale din cadrul Caritas Alba Iulia, a prezentat agenda pentru următoarele trei zile, iar Orsolya Fülöp a moderat runda de prezentări, deoarece au fost și câteva fețe noi în audiență. Ulrich Förster, coordonator de proiect la Diözesan-Caritasverband Köln, a urat bun venit participanților și a făcut o scurtă prezentare generală a programului educațional al UE Erasmus+ și a parcursului activității proiectului comun până în prezent, în special pentru noii participanți, în scopul de a crea o bază comună de informații în cadrul grupului.

Prof. Dr. Ágnes Sántha și László Lorenzovici, ambii lectori la Universitatea Sapientia, au prezentat sistemul de sănătate din România, și au abordat în special multiplele probleme ale asistenței medicale pentru persoanele defavorizate și afectate de sărăcie. La fel ca în multe alte țări din UE, și în România se poate observa inegalitatea socială în ceea ce privește asigurarea asistenței medicale pentru cetățeni. Lars Czommer a discutat apoi despre strategia guvernului landului Renania de Nord-Westfalia în ceea ce privește planificarea socială, și a subliniat importanța colectării de date fiabile ca bază pentru o bună asistență medicală. Dr. Frank Nitzsche a discutat apoi despre efectele pandemiei coronavirus în Renania de Nord-Westfalia, în special la tinerii și familiile afectate de sărăcie.

După-amiază, accentul a fost pus pe probleme de sănătate, de care Caritas Alba Iulia se ocupă intensiv. Borbála Mezei, în calitate de coordonator de programe, a abordat importanța educației timpurii și a prevenției în primii ani de viață, precum și a consilierii adecvate și a muncii educative cu părinții. Áron Székely a explicat activitățile Caritas pentru consolidarea sănătății mintale a tinerilor defavorizați. După o pauză, Zsófia Bartha Lukácsi a prezentat un proiect de îmbunătățire a stării de sănătate a femeilor din comunitatea romă. O atenție deosebită este acordată consilierii și ajutorului pentru tinerele mame. Una dintre aceste tinere mame a fost disponibilă pentru a răspunde la întrebările noastre. István Cosma a prezentat apoi activitățile de promovare a sănătății pentru persoanele în vârstă din instituțiile pentru persoane vârstnice. Prima zi s-a încheiat cu o prelegere detaliată susținută de Dr. AndrásMárton pe tema comportamentului și a responsabilității individuale în îngrijirea persoanelor marginalizate și sărace.

Caritas Alba Iulia este prezent în cinc județe din România, mai ales în zonelerurale care acoperă o suprafață foarte mare. În cea dea doua zi de workshop, am făcut o excursie cu autobuzul la Odorheiu Secuiesc pentru a cunoaște activitatea de educație și consiliere într-un cartier cuaproximativ 600 de romi de la periferia orașului. Sărăcia romilor este de neimaginat, aceștia nu au bunuri de primă necesitate. La fel ca în multe alte cartiere din România, ei trăiesc aici fără electricitate și alimentare cu apă, fără instalații sanitare și adesea o familie numeroasă locuiește într-o singură cameră. Muncitorii Caritas Alba Iulia ne-au prezentat activitatea educațională și de consiliere pentru tinerele mame, precum și serviciile pentru copii mici care sunt oferite acolo. Angajații primăriei din Odorheiu Secuiesc și al Consiliul Județului Harghita ne-au informat în detaliu despre situația socială și de sănătate a romilor, precum și despre cooperarea cu Caritas.

Cea de-a treia zi s-a axat pe prezentări ale partenerilor de proiect cu privire la activitățile și serviciile lor actuale pentru familiile și copiii defavorizați în cadrul proiectului nostru Erasmus+. Ulterior, grupurilenaționale au discutatși au prezentatceeace a fost deosebit de impresionant pentru acestea la reuniunea transnațională a partenerilor și care conținuturi ar putea fii transferate în activitatea lor de acasă.

Mai multe detalii: www.health-in-families.eu