Am ajuns la finalul proiectului United Networks

În data de 31 ianuarie, după 21 de luni se încheie proiectul United Networks iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate.

Proiectul a fost finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială valoarea totală a proiectului fiind de 1.756.996,00 lei, din care valoarea cofinanţării a fost 175.699,60 lei.

Proiectul a fost lansat de Asociaţia „Caritas – Asistenţă Socială” în mai 2015, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, DGASPC Mureş, DGASPC Harghita, DGASPC Covasna şi Caritas Norvegia. Scopul proiectului este sprijinirea combaterii fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor şi tinerilor în comunităţile din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, inclusiv în rândul comunităţilor de romi, dezvoltând infrastructura socială instituţională regională în domeniul incluziunii sociale.  

Obiectivele principale pe perioada mai 2015 – aprilie 2016:

 • determinarea situaţiei din punctul de vedere al riscului de marginalizare socială a unităţilor administrativ–teritoriale din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna prin realizarea unei cartografieri sociale multidimensionale ale acestora (accesibil pe limba română şi engleză).
 • crearea şi coordonarea funcţionării timp de 20 luni de proiect a unei reţele regionale şi a 6 reţele judeţene (câte 2 pe judeţ) instituţionale operaţionale în domeniul incluziunii sociale în judeţele Mureş, Harghita şi Covasna, implicarea a 21 de APL din cele 3 judeţe în activităţi de schimb de experienţă pentru cunoaşterea unor bune practici în domeniul incluziunii sociale şi a unui curs de instruire în domeniul planificării participative şi dezvoltării integrate. Aceste reţele vor fi susţinute de coordonatori judeţene din partea DGASPC-urile timp de 5 ani după încheierea proiectului.
 • creşterea capacităţii a 3 autorităţi publice locale din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna în domeniul incluziunii sociale, cu accent pe accesul copiilor şi tinerilor la serviciile adecvate şi sensibile nevoilor lor, prin implementarea a unei intervenţii sociale care include realizarea de anchete sociologice de analiză profundă a situaţiei sociale şi economice, facilitare instituţională şi comunitară, elaborare de strategii şi planuri de acţiune, respectiv realizarea unui portofoliu de proiecte integrate care ulterior vor facilita accesul la posibile surse de finanţare.

În perioada mai 2016 – ianuarie 2017 proiectul a beneficiat de finanţare suplimentară prin Facilitatea Plus din Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 – CORAI. Urmând prelungirea proiectului activităţile suplimentare finanţate în perioada 1 mai 2016 – 31 ianuarie 2017 urmăresc:

 • realizarea unor studii de caz privind situaţia socială şi economică a celor 21 de unităţi administrativ-teritoriale cuprinse în reţeaua United Networks;
 • oferirea unui seminar în domeniul economiei sociale în colaborare cu partenerul Caritas Norvegia;
 • consultanţă şi sprijin personalizat în identificarea unor surse de finanţare şi accesarea acestora pentru proiectele de dezvoltare;
 • program intercultural de vară pentru copii (Pănet, Şimoneşti, Ojdula);
 • schimb de experienţă în vederea diseminării rezultatelor intervenţiei sociale în cele 3 comunităţi (Pănet, Şimoneşti, Ojdula);
 • programe tematice interculturale pentru copii în comuna Pănet;
 • acţiuni tematice „Ziua Familiei” în comuna Şimoneşti;
 • program de responsabilizare pentru tinerii din Ojdula.

Folosind portofoliile, s-au făcut demersuri pentru depunerea mai multor proiecte. În cazul comunei Pănet, demersurile s-au concretizat prin depunerea proiectului intitulat „Educație de calitate, viitor sigur – inițiativă pentru sprijinirea incluziunii şi accesului la educație de calitate în comuna Pănet”. Pornind de la inițiativele din Șimonești şi Ojdula, cu ajutorul relațiilor instituționale întărite prin colaborările de la rețelele județene, s-a creat o rețea de centre de zi pentru copii dezavantajați cuprinzând 11 localități din județul Harghita, inclusiv comuna Șimonești în care s-a realizat  intervenția, cât și comuna Ojdula din județul Covasna. Activitățile acestor centre de zi vor fi susținute prin sprijinul financiar al Fundației FAER (Fundația HEKS din Elveția), Consiliul Județean Harghita, și consiliile locale partenere.