Anunț

Modernizare și extindere
clădire „Kolping”
în vederea înființării
unui centru social rezidențial

Beneficiarul: Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală si Socială
Programul Operațional Regional
Autoritatea de Management Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Organismul Intermediar: ADR Centru

Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE „KOLPING” ÎN VEDEREA ÎNFIINŢĂRII UNUI CENTRU SOCIAL REZIDENŢIAL” cod SMIS 20629, cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

A Kolping ház modernizálása és bővítése bentfekvő szociális központ létrehozása érdekében” című projekt a 2007-2013-as Regionális Operatív Program 3. Prioritási Tengely a 3.2 beavatkozási terület keretén belül valósult meg, amelyben a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata a kedvezményezett. A projekt SMIS kódja 20629.

Contractul de finanţare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

A támogatási szerződést a 2007-2013-as Regionális Operatív Program keretében írtuk alá a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériummal, mint Irányító Hatóság, valamint a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, mint Közremüködő Hatóság.

Prin proiect Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială a modernizat, a extins şi a dotat clădirea centrului social, înfiinţând un centru social rezidenţial cu o capacitate de 26 paturi. Centrul va primi persoane care suferă de o boală nevindecabilă în ultimul stadiu și necesită tratament de specialitate temporară, respectiv persoane aflate în stare după accident vascular cerebral necesitând dezvoltarea competențelor în mișcare.

A pályázat segítségével a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazata korszerűsítette, kibővítette és megfelelő felszereléssel ellátta az épületet, így létrehozva egy bentfekvő szociális központot, amely 26 személyt tud egyszerre fogadni. A központ utolsó stádiumban lévő, gyógyíthatatlan betegségben szenvedők időszakos bennfekvését, valamint agyvérzés utáni állapotban szenvedők mozgáskompetencia fejlesztését fogja biztosítani.

Valoarea adăugată a proiectului constă, în introducerea unei metode de îngrijire – pentru bolnavii fără șanse de vindecare, bolnavii cu accident vascular cerebral, bolnavi cronici prin care se asigură dezvoltarea competențelor individuale care va păstra sau va reda total sau parțial capacitatea de a organiza o viață cât mai independentă.

Az épület a felújítás által alkalmassá vált arra, hogy a betegségük utolsó stádiumában lévő személyek, az agyvérzést szenvedett, illetve krónikus betegek olyan támogatásban részesüljenek, amely az egyéni kompetenciák megtámogatásával az önálló élet teljes, vagy részleges megtartását, visszanyerését tűzi ki célul.

În urma implementării proiectului s-a îmbunătăţit eficienţa energetică a clădirii.

A beruházás segítségével megjavult az épület energetikai hatékonysága.

Valoarea totală a proiectului implementat a fost de 1.822.901,83 RON.
Valoare totală nerambursabilă este de 1.353.133,86 RON.

A pályázat összértéke 1.822.902,23 RON.
Vissza nem térintendő támogatás összértéke 1.353.133,86 RON.

Perioda de implementare a activităţilor finanţate prin contractul de finanţare a fost cuprinsă în intervalul 02.04.2013 – 01.10.2014.

A finanszírozási szerződés értelmében, a támogatott tevékenységek 2013. április 2-án kezdődtek el és 2014. október 1-én érnek véget.

Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

A Regionális Operativ Program a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium fennhatósága által működtetett program, amely régiós szinten a Központi Fejlesztési Ügynökség ellenőrzése alá tartozik.

Persoana de contact / Kapcsolattartó személy : Péter György – Director Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală si Socială, tel: 0724-327941.