Aparatură medicală pentru Spitalul Județean Mureș

Cu ajutorul Fundaţiei Peter Osypka din Germania şi Caritas Alba Iulia se înființeaza o unitate de sincopă în Clinica Medicală IV din Tîrgu-Mureș

În cadrul Secţiei de medicină internă-cardiologie (Clinica Medicală IV) a Spitalului Clinic Judeţean Mureş se înfiinţează o unitate de sincopă, desemnată evaluării şi urmăririi pacienţilor care suferă de stări de leşin. Achiziţionarea aparaturii necesare funcţionării  – ecograf, masă balantă, monitor – a fost posibilă prin sprijinul material al Fundaţiei Peter Osypka intermediat de Deutscher Caritas Verband, proiectul fiind derulat în România de Organizaţia Caritas Alba Iulia Filiala Tîrgu Mureş. Valoarea totală a aparatelor este de 116.375 euro. (Molnár József)

Prezentarea succintă a importanţei proiectului
O tendinţă evidentă a ultimilor ani este înfiinţarea unor unităţi specializate care se ocupă cu bolile care prezintă cel mai des probleme în practica cotidiană. Aceste unităţi, dată fiind structura şi dotarea lor specifică contribuie în mod eficient la rezolvarea problemelor de diagnostic şi tratament legate de boală, având un rol important şi în urmărirea pacienţilor.
Sincopa (leşinul) este o problemă des întâlnită în practica clinică. Identificarea etiologiei (cauzei), a mecanismului de producere, deseori întâmpină greutăţi, în parte şi din cauza îndrumării şi explorării neadecvate a pacienţilor afectaţi.
Importanţa unitaţii de sincopă din Clinica Medicală IV Tg. Mureş, singurul până în prezent din ţară, relevă în faptul, că pacienţii sunt evaluaţi de către specialişti cu experienţă în domeniu, cu ajutorul unei aparaturi performante, graţie donaţiei – ecocardiograf, masă balantă (tilt), monitor multiparametric.
Pe lângă activitatea clinică uzuală, în cadrul unităţii de sincopă, prin diseminarea experienţelor şi prelucrarea datelor, este posibilă şi o activitate didactico-ştiinţifică.
Evaluarea şi tratamentul sincopei devine problematică în special în cazul vârstnicilor. Îngrijirea adecvată a acestor bolnavi reprezintă o latură socială certă a activităţii unităţii.
Preocuparea accentuată a Clinicii Medicale IV privind bolnavii cu sincopă a început cu 9 ani în urmă. În ciuda condiţiilor materiale şi a organizării mai precare anual au fost evaluaţi în jur de 300 bolnavi cu sincopă (inclusiv 100-120 teste cu masă înclinată). Înfiinţarea unităţii de sincopă face posibilă atât progresul cantitativ (mai mulţi pacienţi evaluaţi) cât şi calitativ în îngrijirea complexă a bolnavilor cu sincopă. (Dr. Frigy Attila)