Îmbătrânire cu demnitate!

Provocările îngrijirii pe termen lung în Europa

Pe 26 iunie Caritas Europa a lansat la Clubul de presă din Bruxelles cel mai recent raport care analizează provocările sectorului de îngrijire în 13 țări europene, printre care și România, și solicită mai multe investiții, condiții de muncă mai bune pentru lucrătorii din sectorul serviciilor de îngrijire și acces îmbunătățit la îngrijire pentru cei care au nevoie de aceasta.

Raportul privind îngrijirea pe termen lung al Caritas Europa (Caritas CARES! report 2023) a fost realizat în colaborare cu 13 organizație membru din Europa, inclusiv Caritas România, și a fost prezentat factorilor de decizie politici, jurnaliștilor, reprezentanților Caritas, ONG-urilor și altor părți interesate de viitorul reformării îngrijirii pe termen lung.

“[…] Europa trebuie să-și reformeze în mod semnificativ sectorul de îngrijire pe termen lung, oferindu-i recunoașterea și sprijinul pe care le merită, pentru a permite cu adevărat tuturor oamenilor să îmbătrânească cu demnitate.” a spus Maria Nyman, secretar general Caritas Europa.

În cadrul evenimentului, deschis de președintele Caritas Europa Michael Landau, au fost prezentate principalele constatări și recomandări ale Raportului de Shannon Pfohman, director pentru politici și advocacy, Caritas Europa, urmate de reflecțiile comisarului pentru locuri de muncă și drepturi sociale Nicholas Schmit, privind situația îngrijirii în Europa, sprijinul acordat statelor membre ale UE și reformele anticipate ca urmare a recomandării Consiliului privind îngrijirea pe termen lung.

Caritas România a fost reprezentată de dr. Márton András, Director Caritas Alba Iulia și membru al Fair Care Task Force în panelul de discuții alături de: europarlamentarul Milan Brglez, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European; Tetiana Stawnychy, VP Caritas Europa și președinte Caritas Ucraina; Oliver Roethig, secretar regional UNI Global Union – Europa și Maria Jose Tarrero Martos, consilier pentru muncă, migrații și securitate socială și reprezentant al președinției spaniole a Consiliului Uniunii Europene, în care au fost discutate diferite abordări pentru reformarea îngrijirii pe termen lung pentru a răspunde la numeroasele bariere din sectorul asistenței sociale.

Evenimentul poate fi văzut pe canalul de YouTube Press Club TV >>>

Recomandările raportului Caritas CARES! pot fi citite aici în engleză, iar traduse în limba română aici >>>

Conform celor mai recente cifre ale Comisiei Europene, 46,5% dintre persoanele din UE cu vârsta de 65 de ani și peste, cu dificultăți în a-și menține propria îngrijire personală au raportat că nevoile lor nu au fost satisfăcute. Această lipsă de ajutor este mai mare pentru cei cu venituri mai mici. În plus, tendințele demografice sugerează că nivelul actual al investițiilor publice nu este suficient.

Raportul subliniază următoarele aspecte:

  • Din ce în ce mai multor persoane le este dificil să acceseze serviciile de îngrijire, iar costurile mari lasă milioane de oameni fără îngrijire.
  • Până în 2050, numărul persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani va crește cu 88%, iar cheltuielile publice nu țin pasul.
  • Având în vedere costul ridicat al îngrijirii, norma este încă să se bazeze pe îngrijitorii informali – familie, vecini și/sau voluntari.
  • Dintre diferitele forme de muncă de îngrijire, îngrijitorii care lucrează 24 de ore la domiciliul beneficiarului, sunt mai puțin protejați și prezintă un risc mai mare de exploatare.
  • Majoritatea lucrătorilor de îngrijire sunt femei și se confruntă adesea cu condiții proaste de muncă și salarii mici.
  • Sectorul de îngrijire din Europa se bazează în mare măsură pe lucrătorii migranți „ieftini”; mulți dintre ei și-au părăsit țările pentru salarii și condiții mai bune în străinătate, ceea ce, la rândul său, poate avea un impact negativ asupra familiilor și comunităților lăsate în urmă.

Standarde corecte și inovație

Raportul prezintă, de asemenea, unele dintre practicile de succes și inovatoare ale Caritas, cum ar fi „telemedicina”, care conectează cetățenii vârstnici din Europa de Est cu venituri mici la medici și asistenți medicali din oraș capabili să monitorizeze starea pacienților lor prin dispozitive digitale și să intervină după cum este necesar. În Germania, proiectul CariFair leagă familiile care caută asistență la domiciliu și îngrijitorii din străinătate (de ex. Polonia). De fapt, organizațiile Caritas din Europa continuă să facă schimb și să dezvolte standarde comune înalte pentru servicii de îngrijire demnă, bazate pe mobilitatea umană și profesionalizarea forței de muncă din îngrijire.

Poziția Caritas

Organizațiile Caritas sunt actori esențiali în lupta împotriva sărăciei, excluziunii sociale și pentru justiție socială. Acestea asistă și oferă servicii persoanelor aflate în nevoie și caută alternative pentru a aborda structurile, politicile și măsurile nedrepte, evidente prin numeroasele lor practici promițătoare. În ceea ce privește identificarea structurilor și practicilor nedrepte și prezentarea soluțiilor pentru schimbare, seria de rapoarte Caritas CARES! privind sărăcia este un instrument important în acest demers. Caritas informează autoritățile locale, regionale, naționale și europene și formulează recomandări de politici bazate pe munca sa zilnică cu persoanele care se confruntă cu sărăcia și au nevoie de îngrijire. Rapoartele Caritas CARES! privind sărăcia susțin eforturile de advocacy ale Caritas la nivel național și european și se străduiesc să se asigure că vocile celor mai vulnerabili membri ai societății sunt auzite.

În cadrul Învățăturii Sociale Catolice, există o recunoaștere a faptului că activitățile economice trebuie să funcționeze într-un cadru moral mai larg, de respect pentru demnitatea umană, onestitate și responsabilitate, corectitudine și o viziune a dezvoltării umane integrale și autentice, care depășește simplele profituri materiale. Acest lucru este vital în ceea ce privește înțelegerea noastră a îngrijirii, precum și a lucrătorilor de îngrijire.

Pe ordinea de zi: îngrijirea de lungă durată >>>