Sprijinirea copiilor

În România principala cauză a abandonului copilului este sărăcia. Mai mult de 60.000 de copii trăiesc departe de familie, beneficiind de o formă a plasei sociale de siguranţă.

În judeţul Alba, Organizaţia Caritas Alba Iulia participă de mai mult de zece ani în îngrijirea copiilor şi tinerilor venite din familii cu dificultăţi, operând două centre de plasament preluate de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Preluarea s-a întâmplat pentru ca serviciul să ofere copiilor un mediu cât mai similar circumstanţelor familiale, astfel ajutând la integrarea lor socială şi profesională.

Pornim de la presupunerea că o organizaţie civilă are mult mai multe posibilităţi să ofere copiilor servicii bazate pe nevoile lor personale, să fie deschis spre comunitate şi să se apropie de dezvoltarea individuală a copiilor într-un mod complex.

Rezultatele cumulate de-a lungul anilor dovedesc necesitatea şi utilitatea muncii noastre. Putem declara că serviciile noastre corespund calităţii şi standardelor profesiei, îngrijiţii sunt trataţi cu demnitate, optimism şi răspundere, iar colegii noştri se apropie de copii cu profism şi răspundere.

Transferarea serviciilor sociale de la instituţiile publice la organizaţii civile poate fi datorată, după părerea mea, experienţei a mai multor ani. Responsabilitatea însă, ca cetăţenii să pot beneficia de serviciile sociale, nu poate fi transmisă, va fi întotdeauna responsabilitatea statului chiar şi atunci dacă serviciile sunt oferite de organizaţiile civile.

(Cristea Mihaela)

[email protected]