ASISTENT MANAGER

Angajator: Departamentul Social.

Forma contractului: norma intreaga, 8 ore pe zi.

SARCINI SI ATRIBUTII:

 • Sprijinirea activității managerilor de proiecte – sarcini administrative la sediul central, Tg. Mureș,
 • Culegerea, ținerea evidenței, înregistrarea contractelor din proiecte, pregătirea contractelor pentru semnare, scanare, îndosariere,
 • Colaborare cu contabilitatea, cu secretariatul, cu managerul financiar și cu managerii de proiecte de dezvoltare,
 • Actualizare baze de date sub îndrumarea managerului financiar,
 • Evidența, îndosarierea documentelor, rapoartelor, cererilor transmise din regiuni către sediul central, de la colegii din proiecte
 • Evidența și îndosarierea documentelor legate de activități/evenimente realizate în cadrul proiectelor,
 • Notarea minutelor în cadrul ședințelor de lucru,
 • Culegerea, evidența, copierea și îndosarierea facturilor și altor documente financiare la nivelul proiectelor sub îndrumarea managerului financiar,
 • Participare în procesele de raportări ale proiectelor,
 • Căutare și identificare oferte, locații pentru evenimente la nivel de Tg. Mureș,
 • Participare la ședințele regionale, reprezentarea proiectelor,
 • Alte sarcini de natură administrative la nivelul proiectelor de dezvoltare.

CERINTE: 

 • Studii medii sau superioare,
 • Abilități de comunicare și organizatorice,
 • Abilitate de a lucra individual si in echipa,
 • Punctualitate, respectarea termenelor limite,
 • Gandire structurata, capacitate de rezolvare a problemelor,
 • Empatie, adaptabilitate, control, punctualitate,
 • Valori crestine,
 • Competențe digitale (Pachet office, utilizare internet).

OFERIM:

 • Oportunități de dezvoltare profesională (metode inovatoare de predare, training-uri interne și externe, conferințe și alte training-uri)
 • Program de mentorat (facilitarea integrării, management profesional, susținere permanentă),
 • Mediu de lucru plăcut, inspirațional și familial,
 • Oportunitate de angajare într-o organizație neguvernamentală cu o istorie stabilă,

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ CONȚINE:

 • Scrisoare de intenție, maxim 1 pagină;
 • Curriculum vitae (model Europass);
 • Diplome relevante.

Dosarul de candidatură se poate transmite electronic cu menținerea postului la care se depune candidatura.

Comisia rezervă dreptul de a preselecta și de a organiza și examinare practică după caz.

Candidații selectati vor fi chemați telefonic la interviu.