ASISTENT SOCIAL

Normă/forma: Determinat 24 luni/normă întreagă

Angajator: Asociația ”Caritas – Asistență Socială”

Proiectul ”Toți pentru toți – Servicii integrate pentru incluziunea comunităților dezavantajate din Odorheiu Secuiesc” este o inițiativă finanțată din Granturile SEE și Norvegiene.  Are ca scop  sprijinirea familiilor cu venituri mici prin servicii sociale-, medicale, socio-educaționale și de ocupare pentru a preveni abandonul școlar și pentru a facilita obținerea unor calificări în rândul adulților și creșterea potențialului de acces pe piața muncii. Totodată va asigura campanii de screening medical, și în incinta Centrului Social din Budvar, va oferi servicii sociale de sprijin pentru gravide și familii cu copii mici, cu accent pe planificare familială și promovarea vieții sănătoase.

SARCINI:

 • Identifică şi evaluează problemele socio-umane ai beneficiarilor prin culegerea de date, intervievare, analiză și sinteză;
 • Face evaluarea inițială (a nevoilor şi a resurselor);
 • Propune planuri de acţiune şi planuri de intervenţie, programe, măsuri, stabilește indicatori şi servicii specializate specifice categoriei de beneficiari;
 • Întocmește documentele necesare activităţilor şi intervenţilor de asistenţă socială;
 • Oferă consiliere socială şi asistenţă socială beneficiarilor şi famililor acestora;
 • Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 • Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentelor interne;
 • Furnizează după caz servicii în cadrul Centrulu de zi ”Primii pași”, actvități de educație non-formală;
 • Este implicat în activitățile de informare și consiliere privind sănătatea;
 • Este implicat în recrutarea, evaluarea, informarea, consilierea vocațională a tinerilor și adulților;
 • Participă/organizează după caz activitățile de grup de sprijin pentru adulți cu vârsta de 16-55 ani;
 • Paticipă la implementarea Campaniei Antidiscriminare în cadrul proiectului.

 

CERINȚE:

 • Studii superioare în asistență socială sau studii medii și calificare în asistență socială;
 • Experiență de minim 1 ani în domeniul social;
 • Competențe digitale (Pachet office, utilizare internet);
 • Deschidere către învățare, participare la cursuri de formare;
 • Abilități de comunicare și organizatorice;
 • Empatie, adaptabilitate, control, punctualitate;
 • Disponibilitate la un program flexibil.

REPREZINTĂ AVANTAJ:

 • Experiență în munca cu comunități dezavantajate;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională;
 • Permis de conducere cat. B.

OFERIM:

 • Oportunități de dezvoltare profesională (metode inovatoare de predare, training-uri interne și externe conferințe și alte training-uri);
 • Program de mentorat (facilitarea integrării, management profesional, susținere permanentă);
 • Mediu de lucru plăcut, inspirațional și familial;
 • Oportunitate de angajare într-o organizație neguvernamentală cu o istorie stabilă.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ CONȚINE:

 • Scrisoare de intenție, maxim 1 pagină;
 • Curriculum vitae (model Europass);
 • Diplome relevante.

Dosarul de candidatură se poate transmite electronic cu menținerea postului la care se depune candidatura.

Comisia rezervă dreptul de a preselecta și de a organiza și examinare practică după caz.

Candidații care vor fi chemați la interviu, vor fi înștiințați până la data de 15 februarie 2021.