LUCRĂTOR SOCIAL

 

Angajator: Asociația ”Caritas – Asistență Socială”

Proiectul cu denumirea ”PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe” , cod MySmis 137460, este un proiect realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe prin Grupul de Acțiune Locală Sepsi. În cadrul proiectului cu durată de 24 luni, vom înființa servicii sociale, vom derula campanii de screening respectiv contribuim la reducerea sărăciei prin activități de ocupare în trei zone ale orașului. Pentru poziția de lucrător social, căutăm o persoană hotărâtă, cu sensibilitate socială, dornic să participe activ la îmbunățirea calității vieții a beneficiarilor noștri.

Asistentul social va îndeplini următoarele sarcini:

 • Identifică şi evaluează problemele socio-umane ai beneficiarilor prin culegerea de date, intervievare, analiză și sinteză,
 • Face evaluarea inițială (a nevoilor şi a resurselor),
 • Propune planuri de acţiune şi planuri de intervenţie, programe, măsuri, stabilește indicatori şi servicii specializate specifice categoriei de beneficiari,
 • Întocmește documentele necesare activităţilor şi intervenţilor de asistenţă socială,
 • Oferă consiliere socială şi asistenţă socială beneficiarilor şi famililor acestora,
 • Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate,
 • Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentelor interne,
 • Furnizează după caz servicii în cadrul serviciilor înființate prin proiect, actvități de educație non-formală,
 • Este implicat în activitățile de informare și consiliere privind sănătatea,
 • Este implicat în recrutarea, evaluarea, informarea, consilierea beneficiarilor proiectului, efectuează managementul de caz a beneficiarilor repartizați,
 • Participă/organizează după caz activitățile de grup de sprijin pentru adulți cu vârsta de 16-55 ani.

 

Cerinte:

 • Studii medii, avantaj calificare ca lucrător social,
 • Experiență minimă necesară de 1 ani in domeniul social, inclusiv voluntariat.

 

Ce oferim:

 • Salariu motivant,
 • Echipamente de serviciu (telefon, laptop, autoturism),
 • O echipă cu sensibilitate social,
 • Posibilități de formare continua,
 • Oportunități de cooperare și dezvoltare rețele,
 • Oportunități de angajare pe termen lung.

Dacă te regăsești în rândurile de mai sus, trimite-ne o scrisoare de motivație și CV-ul în format Europass la adresa de mail jobs@caritas-ab.ro . Nu uita, să numești în scrisoarea de motivație trei persoane pentru referințe. 

Comisia rezervă dreptul de a preselecta și de a organiza și examinare practică după caz.

Candidații care vor fi chemați la interviu, vor fi înștiințați telefonic.