LUCRĂTOR SOCIAL

 

Proiectul cu denumirea ”PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe” , cod MySmis 137460, este un proiect realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe prin Grupul de Acțiune Locală Sepsi. În cadrul proiectului cu durată de 24 luni, vom înființa servicii sociale, vom derula campanii de screening respectiv contribuim la reducerea sărăciei prin activități de ocupare în trei zone ale orașului. Pentru poziția de lucrator social, căutăm o persoană hotărâtă, cu sensibilitate socială, dornic să participe activ la îmbunățirea calității vieții a beneficiarilor noștri.

Lucratorul social va îndeplini următoarele sarcini:

 • Identifică şi evaluează problemele socio-umane ai beneficiarilor prin culegerea de date, intervievare, analiză și sinteză, sub îndrumarea asistenților sociali,
 • Face evaluarea inițială (a nevoilor şi a resurselor); sub îndrumarea asistenților sociali,
 • Propune planuri de acţiune şi planuri de intervenţie, programe, măsuri, stabilește indicatori şi servicii specializate specifice categoriei de beneficiari; sub îndrumarea asistenților sociali,
 • Întocmește documentele necesare activităţilor şi intervenţilor de asistenţă socială sub îndrumarea asistenților sociali,
 • Oferă consiliere socială şi asistenţă socială beneficiarilor şi famililor acestora,
 • Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate,
 • Asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a regulamentelor interne,
 • Furnizează după caz servicii în cadrul serviciilor înființate prin proiect, actvități de educație non-formală, mentoring individual, etc.,
 • Este implicat în activitățile de informare și consiliere privind sănătatea,
 • Este implicat în recrutarea, evaluarea, informarea, consilierea beneficiarilor proiectului, efectuează managementul de caz a beneficiarilor repartizați sub îndrumarea asistenților sociali.

 

Cerinte:

 • Studii medii, avantaj calificare ca lucrator social,
 • Experiență minimă necesară de 1 ani in domeniul social, inclusiv voluntariat.

 

Ce oferim:

 • Salariu motivant,
 • Echipamente de serviciu (telefon, laptop, autoturism),
 • O echipă cu sensibilitate social,
 • Posibilități de formare continua,
 • Oportunități de angajare pe termen lung.

Dacă te regăsești în rândurile de mai sus, trimite-ne o scrisoare de motivație și CV-ul în format Europass la adresa de mail jobs@caritas-ab.ro . Nu uita, să numești în scrisoarea de motivație trei persoane pentru referințe. 

Comisia rezervă dreptul de a preselecta și de a organiza și examinare practică după caz.

Candidații care vor fi chemați la interviu, vor fi înștiințați până la data de 10 iunie 2021.