MANAGER SERVICII SOCIALE

Proiectul cu denumirea ”PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe” , cod MySmis 137460, este un proiect realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe prin Grupul de Acțiune Locală Sepsi. În cadrul proiectului cu durată de 24 luni, vom înființa servicii sociale, vom derula campanii de screening respectiv contribuim la reducerea sărăciei prin activități de ocupare în trei zone ale orașului. Pentru poziția de manager servicii sociale, căutăm o persoană hotărâtă, cu abilități bune de coordonare, colaborare, de comunicare, si cu o sensibilitate socială.

Managerul in servicii sociale va îndeplini următoarele sarcini:

 • Asigură coordonarea intervențiilor sociale și a echipei de specialiști din carul proiectului, angajați ai Asociației, conform Fișei de proiect și a modificărilor ulterioare,
 • Este în permanentă colaborare cu responsabilii de proiecte din partea partenerilor,
 • Participă la ședințele de management ale proiectului,
 • Asigură fluxul optim al documentelor de raportare individuale în cadrul echipei de specialiști,
 • Monitorizează și evaluează permanent serviciile prestate și activitățile aferente Asociației, organizate în cadrul proiectului
 • Este responsabil cu întocmirea documentațiilor de licențiere pentru serviciile sociale înființate în cadrul proiectului,
 • Este în permanent contact cu managerul de proiect și partenerii,
 • Colaborează în întocmirea rapoartelor tehnice și raportul final al proiectului.

 

Cerinte:

 • Studii superioare in domeniul socio-umane,
 • Experiență minimă necesară de 1 ani in domeniul social, inclusiv voluntariat.

 

Ce oferim:

 • Salariu motivant,
 • Echipamente de serviciu (telefon, laptop, autoturism),
 • O echipă cu sensibilitate social,
 • Posibilități de formare continua,
 • Oportunități de angajare pe termen lung.

Dacă te regăsești în rândurile de mai sus, trimite-ne o scrisoare de motivație și CV-ul în format Europass la adresa de mail jobs@caritas-ab.ro . Nu uita, să numești în scrisoarea de motivație trei persoane pentru referințe. 

Comisia rezervă dreptul de a preselecta și de a organiza și examinare practică după caz.

Candidații care vor fi chemați la interviu, vor fi înștiințați până la data de 10 iunie 2021.