PEDAGOG SOCIAL

 

 

Proiectul cu denumirea ”PROSPERA SEPSI – Servicii integrate pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie pe raza teritorială a municipiului Sfântu Gheorghe” , cod MySmis 137460, este un proiect realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Sfântu Gheorghe prin Grupul de Acțiune Locală Sepsi. În cadrul proiectului cu durată de 24 luni, vom înființa servicii sociale, vom derula campanii de screening respectiv contribuim la reducerea sărăciei prin activități de ocupare în trei zone ale orașului. Pentru poziția de pedagog soial, căutăm o persoană calda, deschisa, cu sensibilitate socială, dornic să îmbunățească calitatea vieții copiilor.

Principale sarcini si responsabilități:

 • Organizarea activităților socio-educaționale, colaborare cu ceilalți colegi,
 • Colaborare permanentă cu beneficiarii proiectului, părinții copiilor, școala de proveniență a beneficiarilor copii, monitorizarea situației școlare a beneficiarilor,
 • Organizarea și derularea evenimentelor comune,
 • Colaborare strânsă cu echipa de implementare, implicare în activitățile serviciilor sociale înființate prin proiect,
 • Implicare activă și participare în elaborarea planurilor personalizate de intervenție respectiv intervenție pe baza planurilor,
 • Organizare și derulare activități de recuperare individuale și de grup,
 • Cooperare cu angajații organizației și la nivel de parteneriat cu toată echipa de implementare,
 • Întocmire liste de necesar pentru activități, preluarea materialelor,
 • Mentoring individual oferit beneficiarilor de proiect, sau activitate în grup de sprijin după caz,
 • Alte sarcini date de managerul de proiect/managerul social.

 

Cerinte:

 • Studii superioare, calificare pedagog social,
 • Experiență de minim 1 an în munca cu copii / educație.

 

Oferim:

 • Salariu motivant,
 • Echipamente de serviciu (telefon, laptop, autoturism),
 • O echipă cu sensibilitate sociala,
 • Posibilități de formare continua,
 • Oportunități de angajare pe termen lung.

Dacă te regăsești în rândurile de mai sus, trimite-ne o scrisoare de motivație și CV-ul în format Europass la adresa de mail jobs@caritas-ab.ro . Nu uita, să numești în scrisoarea de motivație trei persoane pentru referințe. 

Comisia isi rezervă dreptul de preselectie și de a organiza examen de practică după caz.

Candidații care vor fi chemați la interviu, vor fi înștiințați până la data de 10 iunie 2021.