Cartografierea și anchetă socială

NOUTATE! Descărcarea cartografierii:

Cartografierea socială a comunităţilor dezavantajate cu risc de marginalizare socială

Cartografierea socială a comunităţilor dezavantajate cu risc de marginalizare socială constituie parte integrantă a elaborării unor strategii, planuri de acţiune şi proiecte privind dezvoltarea incluzivă şi sustenabilă la nivel local şi regional. Metodologia cartografierii descrisă mai jos a fost elaborată având în vedere obiectivele specifice ale acestui proiect, dar produsul final va constitui un bun public disponibil pentru diverşi actori ai dezvoltării, facilitând multiplicarea proiectelor de dezvoltare inclusivă din judeţele vizate.

Cartografierea vizează zonele rurale şi oraşele mici (sub 20,000 locuitori) şi urmăreşte două obiective principale:

  1. Realizarea unui profil social al unităţilor administrativ-teritoriale pornind de la datele Recensământului populaţiei din 2011, date admistrative privind numărul familiilor beneficiare de măsuri de asistenţă socială, şcolarizarea copiilor (inclusiv participarea la educaţie preşcolară), cabinete medicale şi servicii sociale disponibile. Acest obiectiv are în vedere caracterul multidimensional al deprivării şi marginalizării, propunând o clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale în funcţie de tipul nevoilor şi al resurselor umane existente.
  2. Realizarea unei analize mai profunde a situaţiei sociale şi economice în comunităţile selectate pentru intervenţia socială propusă, pe baza unei evaluări comprehensive a nevoilor şi resurselor persoanelor şi familiilor din aceste comunităţi marginalizate. Metoda preia abordarea şi o variantă adaptată a instrumentelor de cercetare folosite în ancheta sociologică UNDP şi UBB (2012) din Pata-Rât, Cluj şi va consta într-o cercetare sociologică pe bază de chestionar anonim aplicat faţă-în-faţă la domiciul respondenţilor, acoperind cvasi-totalitatea gospodăriilor şi a persoanelor adulte dintr-o arie deprivată şi marginalizată dată, unde rezidă cea mai mare parte a populaţiei ţintă a proiectului.

Rezultatele activităţii: o bază de date prelucrabilă statistic privind unităţile administrativ-teritoriale din cele trei judeţe, o cartografiere socială multidimensională a unităţilor administrativ-teritoriale din cele trei judeţe din punct de vedere al riscului de  marginalizare socială (hartă a marginalizării, hartă a resurselor) şi un raport de cercetare.

Rezultat: un raport final pentru fiecare localitate şi rezultatele vor fi prezentate membrilor comunităţilor cercetate cât şi actorilor dezvoltării din diverse domenii/nivele.