Centre de competenţă pentru dezvoltarea mişcării

Activitatea din acest centru oferă posibilitatea experimentării unor noi posibilităţi de mişcare, redescoperirea posibilităților individuale de mișcare şi dezvoltarea acestora, în urma cărora participanţii îşi pot modela activ, sănătos şi independent activităţile cotidiene. Scopul proiectului este prevenirea marginalizării şi izolării sociale a persoanelor vârstnice din localitatea Miercurea Ciuc, asigurarea unui nivel optim a stării mentale şi sociale, reabilitarea persoanelor, care au o mobilitate redusă, pentru ca aceştia să redevină mobili şi independenţi.

Pe teritoriul României sunt minime posibilităţile de reabilitare, iar pentru mulţi acestea sunt inaccesibile financiar, de aceea prin activităţile noastre încercăm să compensăm această lipsă şi să acordăm ajutor celor ce au nevoie. Acest program întregeşte activităţile serviciului de îngrijire la domiciliu.

Activităţile s-au desfăşurat în jurul următoarelor domenii:

Activităţi de socializare prin grup:

 • Dezbateri pe diferite teme  (literar, turism, terapie naturistă), jocuri de societate, festivităţi şi serbări
 • Serbarea Carnavalului – membrii grupului s-au adunat pentru a învia tradiţia carnavalului, şi a uita problemele, dificultăţile. Unele persoane au îmbrăcat diferite costume, au dansat şi au cântat împreună, s-a creat o atmosferă voioasă, plăcută iar membrii grupului parcă au întinerit.
 • Serbarea zilei internaţionale a femeii – membrii grupului s-au felicitat între ei cu flori, poezii şi prăjituri.
 • Pregătiri pentru Paște – membrii grupului s-au adunat pentru a învia tradiţia Sărbătorilor de Paşte, au avut un program ergoterapeutic.
 • Serbarea Națională a Vârstnicilor: în data de 15 octombrie anul curent, Centrul de Zi Miercurea Ciuc, a organizat Ziua Internatională a Vârstnicilor. La eveniment au participat 44 de persoane beneficiari al serviciilor centrului. Ei au beneficiat de transport la Casa Jakab Antal, unde a fost organizat o festivitate  în cinstea lor, au primit flori și o felicitare în semnul prețuirii și respect față de vârstnici. Festivitatea s-a sfârșit cu o masă festivă.
 • Vizitarea unor expoziţii în diferite muzee
 • Excursii de scurtă durată.
 • Pregătiri pentru Crăciun

Ergoterapie:

Asigurarea unor programe de ergoterapie

Activităţi de mobilizare prin conceptul Kinaesthetics în grup

Concepția Kinaesthetics poate fi tradusă ca „arta/știința de a observa mișcarea“. Kinaesthetics se bazează pe experiența şi percepția propriei mișcări. Aceasta conduce la o ridicată atenție asupra calității și diferențelor propriei mișcări în toate activitățile obișnuite, şi are ca efect dezvoltarea competenţei propriei mişcări şi efectuarea activităţilor cotidiene cu mai puţin efort. Iar în cazul în care survin probleme în mişcare – ex. boală – vârstnicul va putea să-şi organizeze mişcarea astfel încât să-şi poată efectua independent nevoile fundamentale. Deasemenea va învăţa să găsească diferite posibilităţi de mişcare – altele decât cele obişnuite – pentru a rămâne mobil, independent şi activ timp cât mai îndelungat. Totodată în urma unor accidente suferite (fracturi, operaţii, etc.) reabilitarea acestor vârstnici este mult mai eficientă şi se reduce timpul de recuperare şi reintegrare.

Transportul pacienţilor de la domiciliu în centrul de competenţă şi înapoi

În anul 2018 au participat la activităţile Centrului de competenţă pentru dezvoltarea mişcării în total 51 de vârstnici.

Competenţele dobândite

Prin activităţile de socializare, persoanele izolate, au avut posibilitatea de a petrece timp în colectivitate.  Activităţile desfăşurate mobilizează resursele şi talentele individuale şi de grup, oferind asistaţilor experienţe palpabile ale valorii lor, experienţa de succes, experienţa şanselor de a-şi forma prieteni, contribuind la îmbunătăţirea semnificativă a respectului de sine al acestor persoane.

Deoarece majoritatea persoanelor care participă la activităţile Centrului trăieşte singur, este foarte important pentru ei menţinerea mobilităţii.

În urma mobilizării în mod regulat vârstnicii învaţă:

 • să-şi folosescă corpul în mod diferenţiat,
 • nu se mai tem să facă mobilizare pe podea
 • să se ridice în două picioare de pe podea folosind ierarhia competenţelor în dezvoltarea mişcării (acest lucru este foarte folositor  în cazul în care vor cădea la domiciliu, vor fi capabili să se ridice singuri şi nu trebuie să aştepte timp îndelungat pentru ajutor)
 • îşi dezvoltă competenţele în mişcare, astfel descoperind noi resurse pentru a fi independenţi
 • să-şi folosească mai bine membrele traumatizate anterior, chiar şi în cazul în care au dureri, astfel crescând numărul şi varietatea activităţilor zilnice pe care le pot îndeplinii independent
 • în urma unor intervenţii chirurgicale (proteze de şold, fracturi după căzături) recuperarea este mai eficientă şi se realizează în timp mai scurt

Persoanele prezente la activităţi de la Centru se simt mai bine atât fizic cât şi psihic şi totodată simt nevoia de a fi prezente şi la următoarea întâlnire.

Suportul informaţional şi administrativ oferit de Centru deschide de asemenea căi spre accesarea drepturilor legal cuvenite, spre participarea la evenimentele comunităţii în sens mai larg al cuvântului.

Rezultatele pot fi urmărite în documentaţia riguros întocmită, într-o manieră obiectivă. Fişele de evidenţă a serviciilor acordate sunt contrasemnate lunar de asistaţi.

(Balázs Csilla, coordonator centru)