Conferinţă intermediară

Conferinţa intermediară a proiectului „UNITED NETWORKS – iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate”, va fi susţinută între 20 – 21 aprilie 2016 la Băile Tuşnad, Hotel Ozone (http://www.o3zone.ro/). 

Scopul conferinţei este de a crea un cadru interactiv în care rezultatele şi experienţele din proiect pot fi discutate alături de experienţele altor programe similare de la nivel local, regional sau naţional, facilitând astfel dezvoltarea şi sustenabilitatea iniţiativelor de dezvoltare inclusivă şi integrată. 

La conferinţă sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai ministerelor de resort – Ministerul Dezvoltării Regionale; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; Ministerul Fondurilor Europene, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Romi şi ai Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, ai Autorităţii Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ai Ambasadei Norvegiei, alături de reprezentanţi ai direcţiilor judeţene cu responsabilităţi în domeniu (DGASPC, AJOFM,  AJPIS, ISJ, DSP), reprezentanţii a 21 de autorităţi publice locale implicate în proiect, specialişti în domeniu din partea autorităţilor publice, din sfera organizaţiilor non-guvernamentale şi academice, precum şi alte persoane active în domeniul promovării incluziunii sociale.  

În spiritul colaborării şi a dialogului deschis dintre diverşi actori ai incluziunii, conferinţa va oferi ateliere de discuţii (workshopuri) în cadrul cărora vor fi abordate următoarele teme:

*Dezvoltare rurală centrată pe comunitate;

*Economie socială;

*Dezvoltarea anteprenoriatului;

*Planificare, strategie, sustenabilitate;

*Facilitare comunitară şi instituţională;

*Conştientizarea şi depăşirea dezavantajelor structurale istorice din rândul comunităţilor de romi;

*Protecţia si promovarea drepturilor copilului,

*Multiculturalitate, folclor şi dezvoltare comunitară.

În cadrul conferinţeti intermediară vom prezenta principale realizări din cadrul proiectului precum şi manualul de bune practici.