Consultare regională

În data de 12 iunie 2014 s-a desfăşurat la Miercurea Ciuc prima consultare regională în cadrul proiectului „ONG-uri mai puternice împreună! – Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice”

Confederația Caritas România, cu susținerea partenerilor săi: Caritas Alba Iulia, Caritas Satu Mare, Caritas Norvegia, fundațiile Pentru Voi Timișoara și Alături de Voi România, au demarat proiectul „ONG-uri mai puternice împreună! – Lobby și advocacy pentru crearea de oportunități egale pentru ONG-urile furnizoare de servicii sociale în accesarea finanțărilor publice” ce se derulează pe o perioadă de 20 de luni (1 aprilie 2014 – 31 noiembrie 2015) și este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România. Bugetul proiectului este în valoare totală de 163,890.35 Euro din care 88,71% reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului este acela de a influența politicile publice de finanțare a serviciilor sociale prin participarea activă a organizațiilor neguvernamentale  la crearea unui cadru favorabil funcționării și finanțării serviciilor sociale în România.

Pe perioada implementării proiectului vor avea loc consultări regionale cu specialiști din sectorul ONG și cu reprezentanți ai autorităților în cadrul a 15 workshopuri.


În data de 12 iunie 2014 s-a desfăşurat la Miercurea Ciuc prima consultare regională în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanţi ai 12 organizaţii neguvernamentale active în domeniul asistenţei sociale din judeţele Braşov şi Harghita, precum şi 7 reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale din judeţele Braşov, Covasna şi Harghita.

Participanţii la workshop au parcurs câte un ghid de interviu alcătuit atât pentru ONG-uri, cât şi pentru autorităţile publice. Aceste ghiduri urmăresc să adune informații despre istoricul finanțărilor primite/accesate/contractate, respectiv acordate în conformitate cu legislația în vigoare, problemele cu care s-au confruntat și propuneri/recomandări pentru un mecanism/model de finanțare sustenabilă a serviciilor sociale. În urma discuţiilor s-au formulat recomandări, propuneri privind finanţarea serviciilor sociale.

Concluziile consultărilor regionale vor constitui baza pentru elaborarea unei propuneri de politică publică privind finanțarea serviciilor sociale care va fi pusă în dezbatere în cadrul Forumului Serviciilor Sociale și promovată către factorii de decizie prin acțiuni de lobby la nivel local și central.