Curs pentru cei interesați de lumea antreprenorială

Funcționarea Centrului Multifuncțional din comuna Mădăraș oferă servicii integrate al căror obiectiv general este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate. Obiectivul tematic al proiectului POCU/827/5/2/139817 este deci promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.

Unul dintre scopurile proiectului este de a contribui la creșterea șanselor de a găsi un loc de muncă pe piața muncii și de a crește abilitățile antreprenoriale ale adulților fără un loc de muncă prin calificări profesionale, cât și acordarea de micro-granturi pentru înființarea de noi afaceri pentru patru persoane. În cadrul proiectului sunt furnizate informații, sunt organizate cursuri de calificare profesională pentru a facilita plasarea pe piața muncii sau pentru păstrarea locului de muncă actual. Pentru atingerea acestor obiective, la Miercurea-Ciuc a avut deja loc un curs de îngrijitor copii, în cadrul căruia toți 13 participanți au promovat cu succes examenul.

În luna ianuarie a acestui an, la Miercurea-Ciuc a avut loc cursul de dezvoltarea competențelor antreprenoriale în perioada 7-17 ianuarie, cu un total de 16 participanți. În timpul cursului de 40 de ore participanții s-au familiarizat cu caracteristicele mediului de afaceri, mediul de afaceri micro și macro, planificarea și construcția conștientă a unei afaceri, înființarea și funcționarea unei afaceri, cât și ciclurile de viață ale acestuia.

Cursul s-a dovedit interactiv, participanții dobândind cunoștințe de bază utile, care sunt esențiale pentru a începe cu succes o nouă afacere, învățând totodată cum să realizează planuri de afaceri.