Misiune şi obiective

Misiunea Organizaţiei Caritas Alba Iulia este promovarea carităţii şi dreptăţii sociale.

img

Obiectivele organizaţiei sunt:
• promovarea de concepte şi orientări în politica socială,
• reintegrarea celor săraci şi marginalizaţi în societate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice,
• dezvoltarea comunitară,
• cooperarea cu autorităţile locale, naţionale şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale, asigurarea unui potenţial uman calificat şi motivat,
• redarea demnităţii umane fiecărei persoane.