Dezbateri legate de reforma în sistemul serviciilor de asistenţă socială

Pe 2 septembrie s-au întâlnit reprezentanții instituţiilor de stat şi civile, autorităţi locale, precum şi reprezentanţi media pentru dezbaterea reformei sociale

La iniţiativa Camerei Deputaţilor, a FDSC şi Centras sunt organizate dezbateri regionale, a căror temă principală este propunerea îmbunătăţirii a sistemului de servicii de asistenţă socială. Dezbaterea la masa rotundă din regiunea centru, care cuprinde cele 6 judeţe ale Ardealului, a fost organizată de Caritas Alba Iulia în parteneriat cu Salvaţi Copiii.
În acest scop, pe data de 2 septembrie 2010 la Sângeorgiu de Mureş  s-au întâlnit conducătorii instituţiilor de stat şi civile interesate, autorităţi centrale şi locale, precum şi reprezentanţi media. Din motive obiective, fără a avea legătură cu tema dezbătută, Roberta Anastase nu a putut fi personal prezentă la întâlnire, ea fiind reprezentată de consilierul, Narcis Munteanu, care în deschiderea dezbaterii a subliniat că transparenţa sistemului de servicii de asistenţă socială este o problemă majoră. Ulterior, Diana Berceanu, manager de proiect la FDSC a subliniat obiectivele conferinţei, apoi dr. Márton András, directorul organizaţiei Caritas Alba Iulia, în calitate de gazdă, a salutat pe cei 50 de participanţi, cu această ocazie conturând o propunere pentru sistemului de servicii sociale, având la bază experienţa îndelungată a Caritas-ului ca furnizor de servicii sociale, scopul final fiind reformarea sistemul de servicii sociale.
Cei prezenţi au dezbătut următoarele 3 subiecte, explicând şi accentuând punctul lor de vedere: redefinirea serviciilor sociale, clasificarea serviciilor sociale şi asigurarea egalităţii de şanse între furnizorii de servicii sociale de stat şi private. În timpul dezbaterilor nu s-a putut trece cu vederea, faptul că între punctele de vedere ale reprezentanţilor furnizorilor de servicii sociale de stat şi a celor privaţi au fost/sunt diferenţe enorme, astfel de conferinţe având şi scopul de a servi la deliberările de coliziune, respectiv facilitarea procesului de convergenţă ale opiniilor.
Reuniunea s-a încheiat cu un rezumat al concluziilor, participanţii declarând, că astfel de discuţii sunt utile. Ei şi-au exprimat speranţa, că sugestiile făcute la dezbatere vor fi cu adevărat luate în considerare la readaptarea sistemului de servicii sociale prin hotărâre/hotărâri de guvern.