Dr. Tonk Gabriella

Dr. Gabriella Tonk a lucrat în Proiectul Pata-Cluj ca manager de proiect din 2014. Anterior, a lucrat pentru Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în calitate de coordonator local al proiectului de incluziune socială vizând comunitățile din Pata Rât și fiind responsabilă pentru facilitare instituțională. Anterior a fost numită subsecretar de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului. În paralel, ea a fost, de asemenea, implicată în cercetări derulate de Universitatea Babeș-Bolyai privind problema abuzului și neglijării copiilor, concentrându-se în special pe dezvoltarea de politici în domeniu. Are experiență în dezvoltarea de politici și practici în materie de incluziune socială.


Dr. Tonk Gabriella