Educație de bază pentru adulți de etnie romă

Edităm două manuale în sprijinul formatorilor care lucrează cu adulți romi neștiutori de carte. Învățământul de bază, ca cititul și scrierea, calculul de bază, sau utilizarea dispozitivelor digitale este un necesar important pentru a gestiona viața de zi cu zi și de a participa corespunzător în societate. De aceea pe baza constatărilor și a interviurilor realizate cu adulți de etnie romă și cu experți care sunt implicați în procesul de predare a adulților, am creat două manuale utile.

În procesul de scriere a manualelor, a setului de instrumente a fost important să primim feedback de la experții care sunt implicați în educația de bază a adulților de etnie romă. În luna mai 2018 am organizat o serie de evenimente în care am prezentat rezultatele noastre și am cerut experților să facă comentarii cu privire la materialele noastre, iar aceste sugestii au fost incluse în versiunea finală a manualelor. Primul material se referă la implementarea educației de bază, iar în al doilea se poate regăsi instrumente pentru educația familială pentru romii adulți.

Materialele cuprind următoarele teme și unități:

• Dezvoltarea abilităților de bază în citire și scriere: oferă instructorului îndrumări cu privire la modul de a preda citirea și scrierea cuvintelor simple ajungând la texte complexe;
• Dezvoltarea competențelor matematice, sensului numeric: recunoașterea, scrierea, ordonarea și compararea numerele naturale, efectuarea operațiunilor aritmetice simple;
• Dezvoltarea competențelor digitale: participanții vor învăța să utilizeze telefoanele inteligente și calculatorele personale.

Toate aceste materiale vor fi disponibile pe site-ul nostru începând din septembrie 2018: www.project-bera.eu

Despre Proiectul BERA

În anul 2015, proiectul BERA a fost inițiat în parteneriat cu organizațiile Caritas din 6 țări: Austria, Bosnia și Herțegovina, Italia, Portugalia, România și Serbia. Misiunea noastră a fost crearea unui manual și a unui set de instrumente pentru cadrele didactice care predau competențe de bază în alfabetizare, competențe matematice și digitale pentru adulții romi și pentru familiile de romi.