Eveniment de informare despre proiectul ”Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș”

Pe data de 7 iulie 2021 a avut loc prezentarea proiectului numărul POCU/827/5/2/139817 la Mădăraș, beneficiarul fiind Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență medicală și socială, și partener Asociația LEADER „Csík”. În cadrul proiectului se va realiza un centru multifuncțional, al cărui scop este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare. Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, îmbunătățirea condițiilor de viață și a nivelului de trai din comunitățile marginalizate din teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală LEADER „Csík”, prin dezvoltarea furnizării de servicii integrate persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în cadrul Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș.

Despre proiectul Operaționalizarea Centrului Multifuncțional din Comuna Mădăraș >>>

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.