Expoziţie de fotografii în Palatul Parlamentului

Confederaţia Caritas România a organizat în perioada 4-6 octombrie în holul Palatului Parlamentului României, expoziţia de fotografii, cu tema „Viitorul unei naţiuni începe cu respectul faţă de bătrânii ei”

Vernisajul acestei expoziţii a avut loc pe 4 octombrie, în holul Palatului Parlamentului României, în prezenţa a numeroşi invitaţi, reprezentanţi ai altor ONG- uri, un reprezentant al Patriarhiei Române, Pr. Dorel Moţoc, precum şi în prezenţa Preşedintelui Confederaţiei Caritas România, pr. Egidiu Condac.
Acest eveniment a fost organizat în contextul Anului european de luptă împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale, precum şi cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, zi stabilită la data de1 Octombrie de către Organizaţia Naţiunilor Unite. Fotografiile ce au fost expuse au evidenţiat nevoile persoanelor vârstnice şi modalitatea de răspuns a organizaţiilor Caritas în asistenţa persoanelor de vârsta a treia.
Evenimentul a fost deschis de către Dr. Márton András, directorul Caritas Alba Iulia și liderul grupului Home Care Tas Force în cadrul Caritas Europa, care a prezentat scopul acestei activităţi. „Prin această aducere a chipurilor asistaţilor noştri, s-a dorit aducerea realităţilor zilnice a acestora pe masa legiuitorilor noştri, pentru ca împreună să găsim cele mai bune soluţii pentru a asigura vârstnicilor o bătrâneţe cu adevărat fericită”. De asemenea, s-a amintit faptul că o expoziţie de fotografii care evidenţiază alternative de îngrijire a persoanelor vârstnice, este organizată de Caritas Europa tot în această perioadă la Bruxelles, la Parlamentul Europei. 
În cuvântul său, Pr. Egidiu Condac a evidenţiat valoarea bătrâneţii, respectul care trebuie adus acestei categorii de vârstă, amintind tuturor de un om care socotindu-se el însuşi bătrân (Ioan Paul al II-lea), adresa în anul 1999 o scrisoare tuturor bătrânilor din întreaga lume. Spicuind din această scrisoare a lui Ioan Paul al II-lea, s-a subliniat faptul că „valoarea bătrâneţii nu constă doar în suma experienţelor trăite în timpul vieţii, dar şi în transmiterea unui mesaj de laudă adus Creatorului şi care trebuie transmis din generaţie în generaţie.”
Părintele Dorel Moţoc, reprezentantul Patriarhiei Române, a prezentat mesajul patriarhului României, Preafericitului Părinte Daniel, adresat tuturor cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. În cuvântul său am fost îndemnaţi la cultivarea şi apărarea demnităţii persoanelor vârstnice, precizându-se îngrijorarea Bisericii faţă de situaţia actuală a acestora: „întrucât grija pentru bătrâni şi pentru cei nevoiaşi arată gradul de civilizaţie al unui popor, ne îngrijorează, în mod deosebit, starea de abandon social şi de dezinteres faţă de bătrâni pe care o constatăm adesea în societatea de astăzi”.
 
Aşadar, „Viitorul unei naţiuni începe cu respectul faţă de bătrânii ei”. Sau , se poate spune şi altfel: “Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pe pământ”. Este cea de-a patra poruncă prin care Dumnezeu a voit să atragă atenţia copiilor la obligaţia ce o au faţă de părinţi.
În societatea de astăzi, care este chemată să-şi păstreze dimensiunea umană, marginalizarea bătrânului nu este un fenomen biologic, ci este un fenomen cultural. Se observă o necesitate din ce în ce mai puternică de reeducare la valorile care dau sens vieţii. Bătrânul trebuie perceput mai mult ca persoană particulară cu o mare potenţialitate afectivă realizată în beneficiul unei convieţuiri umane, şi mai puţin văzut prin prisma eficienţei fizice sau economice.
Bătrâneţea este realitatea unei vieţi umane cu relative drepturi-nevoi ce trebuie respectate şi apărate. Şi Carta europeană a drepturilor fundamentale ale vârstnicilor din 1982 prezintă aceste lucruri:
          Bătrânul are dreptul la o existenţă fizică.
          Bătrânul are dreptul la o existenţă economică.
          Bătrânul are dreptul la o existenţă socială.
          Bătrânul are dreptul la o existenţă culturală.
          Bătrânul are dreptul la libertatea acţiunilor fizice şi spirituale, de opinie şi de expresie, de raţionament şi de viaţă spirituală.
 
Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi la acest eveniment şi care au înţeles că avem o misiune comună de a apăra viaţa de la începutul ei şi până la sfărşitul voit de Dumnezeu, respectând demnitatea fiecărei persoane umane. (Dr. Gema Bacoanu)