Finanțare pentru modernizarea clădirii Kolping

Caritas Îngrijire la Domiciliu a căstigat un proiect European, prin care va fi posibil modernizarea unei clădiri din Odorheiu Secuiesc, clădire Kolping.

Modernizarea are ca scop creșterea calității vieții a persoanelor îngrijite prin asigurarea accesului la servicii medico-sociale palliative de înaltă calitate, care corespund normelor nașionale și europene, folosind metode innovative.

Persoanele care vor fi îngrijite în noul centru social sunt persoane care suferă de o boală nevindecabilă în ultimul stadiu, necesitând îngrijire permanentă. Aceste persoane sunt îngrijite în prezent de către rudele acestora, care din această cauză nu se pot angaja.

Clădirea a fost construită în 2006/2008 pentru locuințe sociale. Proiectul Modernizare și extindere clădire Kolping în vedera înființării unui centru social rezidențial, finanțat prin Programul Operațional Regional AXA prioritară 3. Domeniul major de intervenție 3.2 este implementat de către Caritas Îngrijire la Domiciliu și are o valoare totală de 2.533.137,44 Lei din care 1.895.007,82 Lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  Contractul de finanțare a fost semnat in 02 aprilie 2013 și va fi realizat în 24 luni.  În noul centru rezidential pot fi îngrijite 26 persoane, cu un număr de 14 angajați.

Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.