Focus grup despre situaţia socio-culturală

Încă o activitate din cadrul proiectului ”Hand in Hand în Sîngeorgiu de Mureș” a ajuns aproape de finalizare. În data de 29 ianuarie 2015 Organizația Caritas Alba Iulia, împreună cu partenerii săi din proiect, Asociația Divers și Primăria Sîngeorgiu de Mureș au organizat un focus grup cu scopul evaluării rezultatelor studiului despre situația socio-culturală a populației rome din comună.

La focus grup au participat reprezentanții comunității rome, a cultelor, a școlii, a întreprinzătorilor, a consiliului local și a primăriei. Au fost prezentate rezultatele studiului care se bazează pe date obţinute prin chestionarea unui număr de 200 de gospodării din comuna Sîngeorgiu de Mureş, între acestea fiind familii de etnie maghiară, română şi romă, alese în mod aleatoriu din fiecare stradă în parte. Chestionarele au fost completate la sfârşitul lunii septembrie 2014.

Participanții la focus grup au discutat aspecte demografice, studiul arătând faptul că în familiile cu capul de familie român şi maghiar, mărimea unei familii este de doar 2,93 de persoane, iar în gospodăriile unde capul de familie se consideră de etnie romă, numărul locatarilor creşte la 5,32, deci gospodăriile romilor sunt mult mai numeroase. Datele referitoare la analfabetism ne arată că printre bărbaţi sunt mult mai puţini cei care nu ştiu să scrie şi să citească deloc. Printre femei, numărul celor care nu ştiu să scrie şi să citească este mai ridicat. Pentru majoritatea covârșitoare a persoanelor de etnie romă educația se termină în ultimele clase gimnaziale. Referitor la participarea pe piața munci s-a constatat că activitatea pe piaţa muncii a femeilor de etnie maghiară şi română este de trei ori mai mare decât a femeilor rome, iar față de femeile rome procentul bărbațiilor romi este mult mai mare.

Discuțiile au evidențiat aspectele pozitive cât și provocările rezultate în urma studiului privind situația socio-culturală a populației rome din Sîngeorgiu de Mureș și au condus la formarea unui grup de lucru de elaborare a strategiei de îmbunătățire a situației romilor din Sîngeorgiu de Mureș. Grupul de lucru va defini măsurile care pot să răspundă problemelor și nevoilor sociale, educaționale, de sănătate, locuire și ocupaționale ale romilor din comună. Acesta, împreună cu un plan de acțiune, vor fi incluse în strategia de dezvoltare a comunei pe perioada 2014-2020.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014,
în cadrul Fondului ONG în România (www.eeagrants.or)

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului;