Formare de infirmieri

Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate.

PREZENTAREA PROIECTULUI
”Calificarea femeilor în meseria de infirmier o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”
ID 20338

Lansare proiect, Miercurea Ciuc 29.05.2014

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea principiului accesului egal pentru toți pe piața muncii și asigurarea accesului egal la ocupare pentru 865 de persoane din regiunile Centru, Vest și Nord-Est în vederea creșterii oportunităților de angajare ale femeilor în domeniul sănătății și social.

GRUPUL ȚINTĂ este format din :
• 765 de femei
• 20 de persoane angajate a autorităţilor publice centrale şi locale
• 80 de persoane angajate a organizaţiilor societăţii civile

Activitățile proiectului dedicate grupului țintă:
50 de vizite de informare în teritoriu în comunitățile aflate în regiunile Centru, Vest si Nord-Est
• 765 de femei (din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesară pentru a fi angajate ca infirmiere în cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate în mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu dețin calificarea necesară, ceea ce determină un risc major de pierdere a locului de muncă, femei fără loc de muncă) vor participa la calificarea ce va urma standardele ocupaționale pentru meseria de infimieră, nivel 2 calificare, COR 513 204.
• 10 articole despre programele de calificare și impactul lor asupra femeilor
Un studiu privind segrearea profesioanală bazată pe egalitatea de șanse în ceea ce privește profesiile, cariera și veniturile în sectorul sănătate și asistență socială realizat
• 350 de chestionare aplicate femeilor și angajatorilor din cele 2 domenii (sănătate și social) privind. Studiul ce va formula o serie de recomandări privind modalitățile de stimulare a accesului femeilor, în special din mediul rural și grupuri dezavantajate, la ocupare inclusivă și vor fi identificate microregiuni în care trebuie intervenit pentru dezvoltarea serviciilor
• 6 focus-grupuri și 20 de interviuri cu peste 100 actori locali și naționali din domeniul social, sănătate privind egalitate de șanse pe piața muncii realizate în cadrul studiului
• 47 sesiuni de formare furnizate de 85 de formatori
33.840 ore de formare (teoretice+practice) acordate
• Va fi achiziționat instrumentar special (materiale sanitare, manechine pentru practică)
• Se va dezvolta prima asociație profesională pentru infirmiere (Asociația va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere și de a participa la dezbateri publice ce vizează legislația cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere. Membrii fondatori ai asociației vor fi selectați din rândul femeilor participante la cursul de calificare în funcție de interesul de implicare pe termen mediu și lung în activitatea asociației)

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul țintă :
1. Dezvoltarea competențelor care să asigure accesul femeilor la locuri de muncă din domeniul sănătății și asistenței sociale pentru 765 femei din 3 regiuni;
2. Calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce negreșit la creșterea numărului de locuri de muncă pentru femei în cele 2 domenii in 3 regiuni;
3. Creșterea calificărilor în domeniul sănătății și asistenței sociale va determina creșterea calității serviciilor în aceste două domenii;
4. Crearea primei asociații profesionale a infirmierelor va conduce la îmbunătățirea politicilor din domeniu pentru această categorie profesională și va asigura monitorizarea și reprezentarea drepturilor infirmierelor;
5. În urma analizei privind segrerarea profesională în sectorul de sănătate și asistență socială, se așteaptă creșterea nivelului de conștientizare în plan local privind necesitatea realizării politicilor publice sau instituționale pentru combaterea segregării profesionale a femeilor și ocuparea de poziții inferioare pe piața forței de muncă;
6. La nivelul a cel puțin 100 de reprezentanți ai autorității publice locale și organizații ale societății civile se va promova aplicarea principiului egalității de șanse în politicile privind promovarea accesului inclusiv la ocupare;
7. Dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor femeilor va conduce la creșterea calității serviciilor din cele două domenii;
8. Proiectul va facilita creșterea numărului de servicii socio-medicale în mediul urban și rural, și implicit va contribui la creșterea numărului de persoane angajate în serviciile medicale și sociale.

Valoarea total eligibilă a proiectului : 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile este de 5.763.435.76 RON.

Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași

Contact:
Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială
Str. Szék nr. 147,
Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel.: 0730-258.163
Fax: 0266-313.101
E-mai: csaba.fodor@caritas-ab.ro