Forumul regional

Forumul regional s-a creat cu scopul transmiterii unor informaţii legate de oportunităţile de finanţare şi de modalităţile de pregătire a unor proiecte de dezvoltare incluzivă.  Acesta va asigura un cadru profesional în cadrul căruia vor principalii actori de dezvoltare care au atribuţii și rol în domeniul incluziunii sociale din cele trei judeţe.

Activităţile forumului regional prind contur în forma unor întâlniri periodice şi vor contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale existente, mai ales prin diseminarea unor informaţii, experienţe, idei şi bune practici în domeniu şi prin dezvoltarea unor competenţe profesionale al reprezentanţilor diverşilor actori sociali implicaţi. De asemenea forumul regional operaţional, prin modul de abordare integrativă, va focusa pe posibilităţile de rezolvare a problemelor sociale multicauzale regăsite în domeniul incluziunii sociale.