Furnizori de servicii sociale și Municipiul

Grupul de acțiune al ONG-urilor cu servicii sociale licențiate și cu activitate în municipiul Târgu-Mureș s-a întâlnit miercuri, 15 noiembrie a.c. cu reprezentanți ai primăriei și consiliului municipiului.

La intrevederea găzduită de președintele grupului, Ludescher László, director departament Caritas Alba Iulia, la Casa Caritas de pe strada Mărăști, invitația a fost onorată de prezența personală a domnului primar Soós Zoltán, doamnele consilieri Frunda Csenge și Kakassy Blanka, doamna directoare Andreia Moraru de la Direcția de Asistență Socială Târgu-Mureş, și reprezentanți ai 18 de organizații neguvernamentale din sectorul social, membrii grupului de acțiune.

S-a trecut în revistă activitatea grupului de la înființarea sa din 2019, când grupul de acțiune a fost constituit de o nevoie urgentă de a reprezenta furnizorii acreditați de servicii sociale licențiate, ONG-uri și culte de pe raza municipiului în relația cu consiliul local și primărie. Printre altele, președintele grupului de acțiune în prezentarea sa a salutat buna colaborare dintre instituții, a menționat că în ultimii trei ani relația dintre organizații și conducerea orașului s-a normalizat, iar finanțarea de către municipiu a ONG-urilor cu servicii sociale acreditate s-a stabilizat și prezintă o tendință de creștere considerabilă.

Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii în Municipiul Târgu-Mureș în momentul actual există 45 servicii sociale licențiate oferite de 26 de ONG-uri acreditate. 43 este numărul total al ONG-urilor fără licență dar cu activități sociale, iar numărul total de angajați în domeniul social este de 395 persoane, și cu voluntari se ridică la 810. În 2022 numărul total de beneficiari a fost 9.977 de persoane, și fără a fi datele complete, aceste organizații au cheltuit 25.977.682 de lei pentru activități în domeniul social.

”Din 2020 am făcut o finanțare progresivă care înseamnă creșterea aportului primăriei în asigurarea cheltuielilor pentru persoanele dezavantajate sau cu dificultăți sociale. Așadar contribuția municipiului dacă în 2021 era de doar maximum 10% din standardul de cost al serviciilor sociale derulate de ONG-uri, în 2022 s-a ridicat la 20% din standardul de cost și acuma suntem la 35%, urmând ca din 2024, desigur în funcție și de bugetul primăriei să adăugăm încă 10% la sumele pe beneficiar subvenționate la cheltuieli pentru persoane cu probleme sociale sau dizabilități. Asta înseamnă peste șase milioane de lei anual asigurat de primărie la care se adaugă încă un milion jumate de lei pentru ONG-urile nelicențiate. Dacă în 2020 finanțarea municipiului pentru ONG-uri era în jur de două milioane de lei astăzi vorbim de peste nouă milioane de lei finanțare asigurată prin subvenționare, contractare de servicii, precum și finanțare de proiecte, care reprezintă și un angajament și o recunoaștere față de ONG-uri pentru activitate lor.” – a declarat domnul primar Soós Zoltán.

”Statistica poliției județene arată că în ultimii doi ani în Târgu-Mureș a scăzut infracționalitatea, deci dacă cineva are dubii față de importanța acestor finanțări se poate revedea și în aceste date, mai ales în categoriile de persoane defavorizate, care în câteva cazuri au devenit infractori de nevoie pentru a avea ce mânca. Aceste persoane au acces la servicii sociale de bază, alimente, îmbrăcăminte și un adăpost. Este foarte important să asigurăm un nivel minim de trai pentru acele persoane care până acuma nu primeau nici un ajutor, sau foarte-foarte puțin, și probabil nu în mod constant. Nu este doar un gest din partea primăriei către ONG-uri, ci o recunoaștere cât de important este activitate lor, fiind cam zece mii de oameni care primesc aceste beneficii prin munca lor. Trebuie să avem o recunoaștere deosebită și pentru cei patru sute de persoane care lucrează în afara aparatului Direcției de Asistență Socială, fără care rezultatele pe plan social în Târgu Mureș ar fi mult mai sărăcăcioase. Această muncă a fost depusă ani la rând fără o susținere financiară, iar acuma este datoria noastră să finanțăm și să susținem, și desigur rezultatele după doi ani se simt și se văd.” – a mai spus primarul.

Doamna Andrea Moraru a prezentat activitatea Direcției de Asistență Socială Târgu-Mureş, după care s-a intrat la discuții cu dânsa și doamnele consilieri Frunda Csenge și Kakassy Blanka pe problemele concrete, punctate și aduse de reprezentanții ONG-urilor.

După pauză membrii prezenți au trecut la revizuirea regulamentului de organizare și funcționare a grupului de acțiune, au acceptat noi membrii în coaliție și s-a ales comitetul de reprezentare a grupului: președinte Ludescher László (Asociația Caritas Alba Iulia), membrii: Cristina Pantea (Asociația Salvați Copiii Filiala Mureș), Magdó Orsolya (Fundația Mâini Dibace), Gombos Marinela (Fundația Rheum Care), dr. Alexandru Lupșa (Fundația Transilvană ALPHA).

Pentru alte informații contactați președintele grupului: Ludescher László, tel.: 0741 077 000.

(Comunicat)

Legături:
Întâlnire cu ONG-uri furnizori de servicii sociale (fb, Soós Zoltán, 16.11.2023.) >>>
Târgu Mureș: probleme sociale (16.09.2020.) >>>