Gáj Rozália

Gáj Rozália coordonează programul de dezvoltare integrată locală din Belin. Dezvoltare locală integrată în comuna Belin este un proiect implementat în parteneriat de Fundația Amfiteatru din București, Primăria comunei Belin și Școala Gimnazială Bölöni Farkas Sándor. Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și marginalizare din comuna Belin printr-o abordare integrată și centrată pe nevoile comunității care cuprinde măsuri educaționale, ocupaționale, de locuire, sociale, medicale, socio – medicale și juridice. Grupul țintă cuprinde un număr de 600 de persoane, dintre care 150 de minori, 50 de persoane peste 64 de ani și 400 de persoane între 18 și 64 de ani. Printre activitățile proiectului sunt prevăzute următoarele: programul „A doua șansă”, ”Școală după Școală”, formări profesionale în 8 domenii, îmbunătățirea condițiilor de locuit, înființarea de noi afaceri și servicii de asistență juridică.


Gáj Rozália