Hand in Hand în Sîngeorgiu de Mureş

Scopul proiectului cu o durată de 2 ani este creşterea incluziunii sociale şi dezvoltarea relațiilor interculturale în comuna Sîngeorgiu de Mureş, respectiv îmbunătăţirea situaţiei comunităţiilor de romi din Sîngeorgiu de Mureş, prin elaborarea unei strategii şi a unui plan de acţiune în acest sens.

În perioada mai 2014 – aprilie 2015  s-au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul proiectului ”:

  • În cadrul programului Grădiniţa de vară: 30 de copii preşcolari din localitățile Sîngeorgiu de Mureș şi Cotuş, respectiv părinţii acestora, organizându-se un program special pentru părinţi (în total 4 întâlniri) la care s-au prezentat 15 părinţi ( 11 în Cotuș,  4 în Sîngeorgiu de Mureș).
  • Desfăşurarea programului Şcoala după şcoală de care beneficiază la momentul actual 36 de copii (din care 12 din Cotuş şi 24 din Sângeorgiu de Mureş).
  • Comunicare şi cooperare cu părinţii, care au participat în programe destinate în special lor, un număr de 40 părinţi (17 din Cotuş şi 23 din Sângeorgiu de Mureş) beneficiind de educaţie parentală şi consiliere socială
  • Fundamentarea studiului care va sta la baza strategiei locale rome şi a planului de acţiune aferent, prin colectarea de date, implicând 54 de voluntari care au aplicat chestionare în 200 de gospodării din Sângeorgiu de Mureş şi Cotuş.
  • Realizarea studiul de analiză socioculturală a comunităţii, prin prelucrarea datelor obţinute care s-au utilizat ca bază pentru focus grupurile organizate în vederea elaborării strategiei rome locale. Direcții prioritare pe baza cărora s-a întocmit Planul de acțiune de implementare a strategiei de îmbunătățire a situației romilor pentru perioada 2014-2020: Educaţie, Ocupare, Sănătate, Infrastructură, Cultura, Infrastructura socială
  • Dezvoltarea voluntariatului în Sângeorgiu de Mureş prin recrutatarea voluntarilor, organizarea a 4 sesiuni de formare şi implicarea a 112 de voluntari în diverse activităţi ale proiectului:

– 54 de voluntari aplicarea chestionarelor

– 24 de persoane vârstnice au pregătit cadouri pentru copii programului „Şcoala după Şcoală”,

– 34 de voluntari care s-au implicat în popularizarea proiectului, în programul Şcoala după şcoală, în prelucrarea chestionarelor, corepetare, şi mentorarea echipelor participante la Festivalul Intercultural de Tineret. Numărul total al orelor de muncă voluntară prestate este 1528.

  • Formarea cadrelor didactice, prin oferirea unui curs pentru 20 de cadre didactice. Pe lângă acesta, 7 cadre didactice (6 din Sângeorgiu de Mureş şi 1 din Cotuş), participă periodic la întâlniri pe tematica dezvoltării copiilor.
  • Organizarea cu succes a workshopului pe tematica educaţiei interculturale susţinută de un specialist norvegian în domeniu, cu participarea a 38 de persoane (cadre didactice, specialişti în domeniu social şi educaţional, reprezentaţi ONG)
  • Derularea Festivalului intercultural de tineret, prin formarea a 8 echipe de tineri, respectiv pregătirea mentorilor echipelor. Din cele 8 echipe 3 s-au calificat pentru faza nationala a concursului „Diversitatea O sansă în plus pentru viitor.” Sîngeorgiu de Mureş a fost reprezentat cu brio la acest concurs pentru că 2 din echipe au primit menţiuni şi echipa „Pantomimi” a reuşit să devinăcâştigătorul concursului!

Mai multe informaţii: Récsei Mária, facilitator dezvoltare comunitară în proiectul „Hand in Hand în Sîngeorgiu de Mureş”, tel. 0724 322 909, e-mail: [email protected]