Îmbunătăţirea accesului comunităţilor rurale la servicii sociale şi medicale

Caritas Alba Iulia, în parteneriat cu DGASPC Covasna, Harghita şi Mureş, derulează proiectul întitulat „Iniţiativă de abordare regională sistematică în vederea îmbunătăţirii accesului comunităţilor rurale la servicii sociale şi medicale”

Proiectul, finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European, are ca scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor din mediul rural prin fundamentarea, formularea şi promovarea unor politici regionale coordonate, care să asigure îmbunătăţirea accesului populaţiei rurale la servicii sociale şi medicale din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş.
În cadrul proiectului a fost realizat un studiu de către Gallup România privind accesibilitatea populaţiei la servicii sociale şi de sănătate în mediul urban şi mediul rural din judeţele Mureş, Harghita şi Covasna. Studiul efectuat a vizat următoarele aspecte: necesităţile prioritare de servicii sociale şi medicale; identificarea principalilor furnizori de servicii sociale şi medicale existenţi în regiune; accesibilitatea serviciilor sociale şi medicale existente, pentru persoanele din mediul rural; resursele umane, instituţionale şi financiare existente în regiune;  formularea unor recomandări de îmbunătăţire a politicilor în domeniu. Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul dezbaterilor, organizate în cele 3 judeţe ale proiectului. În urma dezbaterilor vor fi schiţate câteva recomandări şi linii pentru reforma politicilor în domeniul socio-medical.
Pe baza studiului s-a creat o bază de date conţinând oferta de servicii şi furnizorii de servicii sociale şi socio-medicale existenţi în regiune. Acesta este realizată în vederea facilitării accesului comunităţilor rurale la aceste servicii. Populaţia va fi informată despre existenţa serviciilor sociale şi medicale existente prin intermediul unei campanii de informare, în cadrul căreia vor fi promovate numerele de telefon ale Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş unde cei interesaţi poate să obţină informaţii despre serviciile sociale existente în zonă.
Pe baza rezultatelor studiului şi în urma consultării cu posibilii beneficiari va fi înfiinţat un nou serviciu, neexistent sau cu greu accesibil în momentul de faţă în mediul rural, dar de care populaţia are nevoie. Sursele necesare pentru demararea serviciului vor fi identificate în cadrul unei campanii de strângere de fonduri.
 
 
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein si Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European