Importanța asistenței comunitară în zonele marginalizate din județul Harghita

Perioada: între 01.05.2018 – 30.11.2018

Loc de desfășurare:

 • Comuna Lunca de Jos – satul Puntea Lupului,
 • Comuna Lăzarea – satul Ghiduț, comuna Lupeni – satul Păuleni,
 • Comuna Lupeni –satul Pauleni,
 • Comuna Tulgheș − satele Hagota, Recea, Pintic.
   

Numărul  participanților la proiect:
Numărul persoanelor care beneficiază de acest serviciu, care de obicei sunt bătrânii rămași singuri,

este aproximativ 300/lună, din care 174 de beneficiari au contracte de prestări servicii sociale cu organizația.  Aproximativ 100 de persoane beneficiază lunar, ocazional de servicii oferite (pe baza registrului, persoane cu  care nu avem contract). Persoane care se confruntă cu diferite probleme ocazionale, pentru care facem cumpărător, fac parte din următoarele categorii:

 • Persoane cu dificultăți,
 • Persoane care se află în situații de risc și de criză,
 • Pensionarii, familii aflați în dificultăți financiare,
 • Elevii/copii care nu au acces la școlile aflate în alte localități sau în oraș,
 • Persoane care nu au acces la serviciile sociale de bază și la diferite informații de interes public.
   

Importanța acțiunii (măsura în care acțiunea a răspuns nevoilor/problemelor, prevăzute în cererea de finanțare):

Serviciul de asistență comunitară accentuează întărirea legăturilor sociale ale asistaților, cu atragerea acestora în procesul de reevaluare a vieții cotidiene pentru a găsi soluții optime în rezolvarea problemelor. În acest proces sunt incluși și membrii de familii, vecini, medici curanți, comunități religioase etc. Astfel acțiunea noastră  are un efect pozitiv asupra comunicațiile locale.

Servicii sociale acordate

1. Servicii comunitare: scriere de proiecte (managementul proiectelor), organizarea diferitelor evenimente, ținerea legăturii cu autoritățile competente în interesul comunității, ținerea legăturii cu rudele bătrânilor râmași singuri, organizarea și coordonarea voluntariatului la nivel local, monitorizarea și rezolvarea problemelor sociale, consiliere în teme birocratice. Am participat la organizarea diferitelor evenimente în comunitate, de exemplu:  Zilelor satului, Serbarea recoltelor, etc.

2. Pe lângă servicii sociale ce au acordat oamenilor din comunitate, am acordat și alte servicii, astfel:

 • Activități de menaj: aprovizionare cu agent termic/apă, cu carburant, butelii de aragaz, încălzirea încăperilor, soluționarea reparațiilor aparatelor de uz casnic.
 • Activități de administrare și gestionare: completarea diferitelor formulare, procurarea medicamentelor din farmacii, efectuarea cumpărăturilor, achitarea facturilor, taxelor, ridicarea mandatelor, pensiei,  ajutorului social pe bază de împuternicire, transmiterea coletelor, scrisorilor poștale, livrarea alimentelor neperisabile/ hranei caldă/pachetelor la domiciliu, vizitarea bolnavilor, bătrânilor în spital și acasă, consiliere în probleme administrative
 • Activități legate de transport: deplasări la diferite autorități, instituții pentru rezolvarea problemelor administrative, deplasări la medicul de familie, la medicul de specialitate, la farmacie, deplasări și însoțire la controlări periodice a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice cu boli cronice, deplasări la diferite evenimente, la cumpărături, alte tipuri de transport, prin care se realizează și transportul copiilor la diferite instituții școlare.

3. Îngrijire medicală la domiciliu: monitorizarea parametrilor fiziologici 

Obiectivele planificate și realizate:

 • Scăderea numărul și rata persoanelor care din mai multe motive complexe nu au avut acces la serviciile socio-medicale de bază și la informații de interes public.
 • Creșterea eficienții comunicației între comunitățile și autoritățile locale respective.
 • Creșterea numărului cererilor de subvenții și ajutor/sprijin social.
 • Scăderea numărului persoanelor care nu au avut acces la instituțiile și autoritățile necesare pentru rezolvarea problemelor birocratice.
 • Rezolvarea problemelor de cheltuieli a facturilor, taxelor, impozitelor.
 • Creșterea capacității a asistaților de a-și menține autonomia în cadrul domiciliului propriu, în condiții demne.
 • Creșterea nivelului de informare a beneficiarilor și ca urmare se bucură de drepturile legale
   

Oportunitatea proiectului în raport cu prioritățile comunității

Identificarea continuă a problemelor și nevoilor consătenilor ajutând astfel în depășirea problemelor și handicapului datorită zonei defavorizate. Serviciile prestate de asistentul comunitar ajută în soluționarea problemelor sociale în mod organizatoric cu ajutorul unui autoturism și a unei telefon mobil și printr-o rețea de intermediere a pacienților către medici specialiști. Activitățile celor cinci asistenți comunitari sunt aproape similare și totuși speciale. În fiecare comunități punem accent pe nevoile, problemele speciale localnicilor. Pe lângă aceste aspecte, activitățile serviciilor se realizează ciclic și continuu pe baza pachetului de servicii. Cea mai mare parte din servicii sunt legate de transport și de necesitatea folosirii autoturismului și de prezență continuă a asistentului comunitar în viața comunității zi de zi.

Rezultatul proiectului cu măsurarea rezultatelor prin indicatori preciși de performanța și de eficiență:

Nr. Vizite la beneficiari

7662

G1

Evaluare socio-medicală

53

G10

Dozare medicamente

171

G11

Însoțire la spitale/ambulatoriu de specialitate

837

G12

Însoțire la controluri periodice a persoanelor cu handicap/vârstnice cu boli cronice

1

G13

Supravegherea/monitorizarea stării de sănătate (Temperatura/TA/Puls/Respirație)

345

G14

Glicemie

23

G19

Mobilizare

3

G20

Tuns

21

G23

Însoțire la diverse evenimente 15 min

48

G24

Facilitarea accesului beneficiarilor la diferite activități 15 min

4611

G25

Însoțire la spitale / ambulatoriu de specialitate

500

G26

Vizitarea bolnavilor, bătrânilor în spital

20

G27

Ajutor în întocmirea/procurarea actelor de identitate(certificate de naştere, cărţi de identitate)

7

G3

Management de caz social

4

G30

Aplicare chestionare

112

G31

Spălarea/călcatul/sortarea lenjeriei

350

G32

Curăţarea locuinţei (măturat/aspirat/spălat, ştergerea prafului, îndepărtarea gunoiului)

20

G33

Ajutor în prepararea/servirea mâncărurilor

2

G34

Spălare vase

59

G36

Efectuare cumpărături

3503

G37

Plata facturilor

367

G38

Mici reparaţii sau lucrări de amenajare a mediului ambiant

4

G39

Aprovizionarea cu agent termic/apă

199

G4

Informarea/instruirea beneficiarilor/aparținătorilor

4

G40

Încălzirea încăperilor

3

G41

Bancă, autorități(plata facturilor, completarea diferitelor formulare, predarea și urmărirea documentațiilor)

921

G44

Activități de administrare (procurarea, completarea diferitelor formulare, predarea și urmărirea documentațiilor, informare despre informațiile publice locale/județene)

688

G45

Ajutor în întocmirea/procurarea actelor de identitate

21

G6

Intermediere relație medic-beneficiar

199

G7

Facilitarea accesului la servicii medicale

455

G8

Procurare medicamente

938

Total G

14489

Posibilități privind continuarea proiectului după perioada de finanțare:

 • Dreptul de folosință a  spațiilor sunt asigurate în parte, prin dreptul de proprietate a organizației Caritas Alba Iulia, în parte prin contracte ferme pe minim 10 ani asupra dreptului de folosință gratuită. Echipamentul în dotare este proprietatea asociației.
 • Cheltuielile de personal sunt acoperite pe toată durata proiectului din fondurile provenite de pe urma contractelor de prestări de servicii social-medicale la domiciliu încheiate cu 66 autorități publice locale din județ. O parte din costurile serviciilor medicale la domiciliu pentru persoane asigurate sunt acoperite de Casa de Asigurări de Sănătate în conformitate cu HG 1389/2010 în limita fondurilor disponibile.

Mediatizarea proiectului

Materiale de informare ale organizației, cu anexarea în original a unui exemplar din ziarul (mass-media) in care a apărut articolul și/sau fotografii despre programul desfășat și anexarea în original a tipăriturilor realizate prin program, după caz:

 • Pe fiecare publicație a asociației Caritas Alba Iulia, Consiliul Județean Harghita apare ca partener și finanțator al programului.
 • A fost organizată conferința de presa la care a fost invitat reprezentantul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita.

Articol de presă la începutul și sfârșitul proiectului :

Bineînțeles,  aceste servicii nu pot fi furnizate fără ajutorul financiar  al consiliilor locale care preiau o parte din costurile acestor servicii.  De asemenea, Consiliul  Județean Harghita prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita contribuie consistent la perpetuarea acestei serviciu.