Incluziune prin educație și cultură

Autoritatea contractantă: Primăria Municipiului Miercurea Ciuc
Perioada de desfășurare: 01.08.2021 – 10.12.2021
Locul de desfășurare: Miercurea Ciuc

Proiectul denumit Incluziune prin educație și cultură are scopul de a crește accesul la programe educaționale și culturale a persoanelor dezavantajate, adresându-se celor 110 persoane rămase fără locuință în urma incendiului din data de 7 ianuarie 2021 și care sunt cazate temporar în Arena Erőss Zsolt.  Autoritatea contractantă este Primăria Municipiului Miercurea Ciuc, numărul beneficiarilor direcți este 78 de persoane, din care 40 de copii. Proiectul va fi implementat în perioada 01.08.2021 – 10.12.2021, prin următoarele pachete de activități – planificate și dezvoltate diferențiat pe grupe de vârstă:

 • Grădinița de vară
 • Tabără tematică de vară
 • Activități educaționale pentru copii
 • Săptămâna creativă pentru tineri
 • Activități educaționale pentru adulți – scoala părinților – educație parentală
 • Curs de prim ajutor
 • Activități de grup și mentorat în vederea dezvoltării competențelor sociale și personale

Activitățile care constituie acțiunea propusă au ca obiectiv creșterea accesului la programe educaționale și culturale a persoanelor dezavantajate, victime ale incendiului din Șumuleu Ciuc în vederea sprijinirii procesului lor de incluziune socială. Aceste activități au fost planificate astfel încât să răspundă nevoilor grupului țintă. Deoarece grupul țintă se află într-o situație de vulnerabilitate, caracterizat prin nivel redus de educație, situație economică și socială precară, risc de abandon școlar, incertitudine privind situația lor locativă, fiecare intervenție care se axează pe sprijinirea dezvoltării lor personale și sociale, contribuie la îmbunătățirea situației lor actuale și viitoare. Proiectul abordează provocările întâlnite de beneficiari îmbinând elemente culturale și educaționale. Majoritatea beneficiarilor sunt copii. Prezentul proiect, prin activitățile sale, contribuie la educația copiilor în mod direct (prin activități adresate direct), respectiv indirect prin oferirea de posibilități de dezvoltare. Importanța acțiunii este susținută inclusiv de faptul că acțiunile propuse se bazează pe nevoi reale, planul de activități fiind elaborat de o echipă de specialiști care se află în contact direct zilnic cu grupul țintă.

Scopul proiectului o reprezintă creșterea accesului la programe educaționale și culturale a persoanelor dezavantajate, victime ale incendiului din Șumuleu Ciuc, în vederea sprijinirii procesului lor de incluziune socială.

 Obiective urmărite:

 • asigurarea accesului la programe educaționale și culturale de calitate pentru un număr de 40 de copii și tineri pe parcursul verii, prin organizarea de activități adaptate vârstei și nevoilor lor
 • sprijinirea integrării școlare și prevenirea fenomenului de abandon școlar în rândul a 30 de copii prin organizarea unor activități educaționale, care vor dezvolta competențele și abilitățile care stau la baza reușitei școlare
 • sprijinirea unui număr de 14 tineri în procesul de orientare în carieră prin organizarea și derularea unui program tematic denumit Lumea profesiilor
 • creșterea accesului adulților dezavantajați la activitățile educaționale și de instruire în vederea sprijinirii incluziunii lor sociale

Rezultatul preconizat al proiectului cu măsurarea rezultatelor prin indicatori preciși de performanță și de eficiență:

 • 10 copii beneficiari ai activității Grădinița de vară
 • 16 copii beneficiari de Tabără tematică de vară
 • 30 de copii beneficiari de Activități educaționale pentru copii
 • 35 de copii din cei beneficiari vor avea parte de un program socio-muzical
 • 1 moment artistic susținut de copii beneficiari ai programului socio-muzical la instituții publice din oraș
 • 2 vizite între coruri organizate
 • 14 tineri beneficiari de Activități tematice de orientare profesională pentru tineri și Săptămâna creativă pentru tineri
 • 7 mini excursii pentru cunoașterea valorilor locale și istorice organizate pentru copii
 • 16 adulți de beneficiari de Curs de prim ajutor
 • 24 de adulți beneficiari Activități educaționale pentru adulți – Școala părinților – Educație parentală și activități de grup și mentorat în vederea dezvoltării competențelor sociale și personale
 • în cazul copiilor se dezvoltă competențele, abilitățile și cunoștințele necesare integrării cu succes în sistemul educațional și în societate, prevenind astfel abandonul școlar și excluziunea socială
 • în cazul celor 24 de părinți beneficiari de educație parentală se dezvoltă competențele parentale
 • în cazul adulților se dezvoltă competențele personale, sociale și competențe de conduită a vieții cotidiene, precum organizarea și gestionarea bugetului familiei, planificare, dezvoltarea unor obiceiuri potrivite, sprijinind astfel incluziunea lor socială

Prezentul proiect va influența pe termen lung dezvoltarea și integrarea beneficiarilor, influențându-i atât din punct de vedere personal, cât și profesional.