Intâlnire de planificare strategică a Asociaţiei Naţionale a Infirmierelor

In perioada 17-19 iunie, Odorheiul Secuiesc a găzduit prima întâlnire organizată de Asociaţia Naţională a Infirmierelor, întrevedere ce a avut ca scop planificarea strategică a nou-înfiinţatei organizaţii profesionale.

„Valorile noastre: încredere, susţinere, perseverenţă, profesionalism.”

Reprezentanţii Consiliului Director şi membrii fondatori ai Asociaţiei au stabilit, în primă instanţă, scopul acestei organizaţii: Asociaţia îşi propune ca scop promovarea drepturilor femeilor calificate ca infirmiere și participarea la dezbateri publice care vizează legislația cu impact direct sau indirect asupra drepturilor femeilor angajate ca infirmiere. Realizarea acestui scop va fi urmărită prin îndeplinirea unor obiective clare:

a) se implică în elaborarea de politici publice în domeniul de reglementare a activității infirmierelor, în special prin colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind meseria de infirmieră;

b) organizează şi derulează programe de pregătire profesională de scurtă și lungă durată adresate membrilor sau persoanelor calificate în meseria de infirmieră;

c) promovează drepturile şi interesele profesionale ale infirmierelor;

d) promovează un set de valori și un standard privind asigurarea respectării de către infirmieri a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;

e) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

f) elaborează proiecte de metodologii, ghiduri şi protocoale de practică pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;

g) asigură schimbul de informaţii cu Ministerul Sănătăţii în vederea exercitării profesiei de către infirmieri;

h) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;

i) participă la întâlniri organizate de factori de decizie sau alte părți interesate la nivel local, național sau internațional;

j) realizează proiecte cu finanțare nerambursabilă al căror scop corespunde obiectivelor Asociației.

Viziunea membrilor Asociaţiei Naţionale a Infirmierelor este următoarea: Infirmierele din România vor avea siguranţa locului de muncă, vor fi apreciate şi respectate, le vor fi apărate drepturile şi, totodată, vor respecta nevoile pacienţilor. In acest sens, doamnele care deja fac parte din această organizaţie şi-au propus şi o misiune clară: Reprezentarea intereselor infirmierelor din România pentru ca acestea să îşi exercite profesia la cel mai înalt standard de calitate şi profesionalism.

*Pentru orice informaţie suplimentară, accesaţi www.infirmiera.ro sau pagina de facebook Asociatia Nationala a Infirmierelor. Persoană de contact: Szabo Erzsebet, Director: 0732-830181, email: [email protected].

**Material realizat în cadrul proiectului “Calificarea femeilor în meseria de infirmier: o șansă pentru servicii medicale și sociale de calitate”, implementat de Asociaţia Caritas Alba Iulia – Asistenţă Medicală şi Socială în parteneriat cu Asociaţia Four Change şi Centrul Diecezan Caritas Iasi şi co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!