Intervenția socială

Vom sprijini 3 autorităţi publice locale printr-o intervenţie socială conţinând următoarele măsuri: anchetă sociologică  pentru evaluarea situaţiei sociale şi economice din comunităţi; evaluarea calitativă ale comunităților locale prin munca comunitară; coaching comunitar și instituțional pentru o dezvoltare participativă și inclusivă; crearea unui plan de acțiune pentru dezvoltare și un portofoliu de proiecte integrate care să vizeze inclusiv incluziunea socială a grupurilor vulnerabile din localitățile participante.

Coachingul comunitar cuprinde:
 evaluarea calitativă a celor trei comunități locale și crearea de relații de încredere cu membrii comunităților;
 facilitarea creării şi implementării Planului de Nevoi de Urgență de către membri comunității, care vizează problemele/nevoile cele mai stringente ale comunității și care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață;
 facilitarea creării Grupurilor de Inițiativă Locală;
 organizarea unor grupuri de voluntariat local, membrii grupului având inclusiv persoane rome;

Coachingul instituţional cuprinde:
 identificarea nevoilor furnizorilor de servicii pentru a fi capabil de a oferi servicii adecvate populației puternic defavorizate;
 crearea de rețele de sprijin;
 sprijin în flexibilizarea serviciilor, restructurarea/ reorganizarea resurselor existente și identificarea unor resurse noi pentru îmbunătățirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii;
 realizarea hărții de parteneri locali;
 mobilizarea resurselor în vederea implementării Planului de Nevoi de Urgență;
 identificarea actorilor economici interesați în incluziune socială (de ex. în dezvoltarea resurselor umane necesare derulării unor proiecte economice în zonă), inclusiv cei de etnie romă;

Strategie şi planuri de acţiune

Elaborarea participativă a strategiei și a planului de acțiune pentru dezvoltare locală integrată și echitabilă se va realiza prin metoda community led local development. În acest proces vor participa atât reprezentanții autorităților, instituțiilor publice locale, reprezentanții comunităților marginalizate vizate și ai grupului de inițiativă locală, organisme private (ONG, agenți economici).

Portofoliu de proiecte integrate:

Bazându-se pe strategiile şi planurile de acţiune locale elaborate în cele trei APL, se va realiza portofoliul de proiecte integrate care va conţine cel puţin 10 proiecte, dintre care trei proiecte integrate vizând simultan cel puțin 3 din domeniile propuse: locuire; ocupare; sănătate; acces la servicii sociale; educație; protecţia copiilor; tinerilor şi al familiei în general; combaterea discriminării; dezvoltare comunitară.

Se va acorda o prioritate temelor care abordează îmbunătățirea situației copiilor și tinerilor dezavantajate din comunitate