Gândul săptămânii – Duminica a 7-a

„Iubiţi pe vrăjmașii voștri!” (Luca 6,35)
„Nu judecaţi…” (Luca 6,37)

Pentru a înțelege mai bine aceste afirmații scripturale trebuie să ne îndreptăm atenția către acea poveste din Biblie, în care o femeie prinsă în adulteri a fost adusă înaintea lui Isus, pentru ca mai târziu să fie ucisă cu pietre conform legii lui Moise (cf. In 8, 1-11). Isus vede, simte și știe, că oamenii, care au adus-o această femeie înaintea Lui, vor să-I testeze și nici intențiile lor nu sunt curate. Se apropiau de El într-un mod ostil. Prin urmare, Își ia o pauză pentru a „aranja” sentimentele în sinea Lui. Apoi se ridică și-i spune: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra asupra ei.” (In 8,7)

El osândește răul și păcatul, dar pe om îl înalță. Așa arată separarea pură de a lui Isus. De aceea este capabil să-l accepte și să-l iubească chiar și pe inamicul Său. Rostește un verdict fără să judece.

Face același lucru și pe cruce, în timp ce se roagă pentru dușmanii Săi: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23:34) Astfel ne învață să-i iubim pe vrăjmașii și aproapele nostru. Dacă urmez această „metodă”, voi merge pe calea Lui. Altfel, nu mă pot numi creștin cu adevărat.

O săptămână binecuvântată!

Balázs Sajgó
Director spiritual