Gândul săptămânii, a 5-a săptămână după Paști

„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14,6)

Eu sunt calea: acesta nu înseamnă că El ar fi O CALE, ci că EL ESTE CALEA.

Atunci nu există altă cale către Dumnezeu? Cum să nu. Există multe căi, dar EL ESTE CALEA. Cum să interpretez acest lucru? Toate religiile (lumii) arată o cale către Dumnezeu – și asta e bine – dar cea mai scurtă este calea lui Isus.

Atât timp cât adevărurile religiilor (lumii) pot fi regăsite în Isus, imaginea completă a lui Isus despre Tată nu este prezentă în toate religiile lumii. Acest lucru este confirmat de cercetările religiilor mondiale. Isus este Calea.

Eu sunt adevărul: DUMNEZEU POATE FI REGĂSIT ÎN IISUS ÎN TOTALITATE.

Adevărul nu este teorie, doctrină, ci COMPORTAMENT, STIL DE VIAȚĂ. Adevărul nu este teorie, ci viață. Pilat a întrebat: care este adevărul? Întrebarea a fost greșită.

Cine este Adevărul? Viața lui Dumnezeu în noi. Cel care trăiește în Dumnezeu și Dumnezeu în El. Și Dumnezeu nu vrea doar să fim, ci să fim în comuniune!
SĂ FIE ADEVĂR ÎNTRE NOI ȘI NU UNUL CONTRA ALTUL! Cel care iubește are Adevărul în el.

Eu sunt viața: Existența lui Dumnezeu în Isus dă viață deplină și veșnică. Dacă Îl urmez: adică cred în cuvintele Lui și trăiesc conform acestora.

Aceste trei declarații ale lui Isus pot fi scandaloase. Acesta e bine.
S-ar putea să încă nu cred în acestea, dar sunt în căutare. Acest lucru este de asemenea bun.
Dacă încerc să cred zi de zi și să-L urmez. Acesta este cel mai bun.

Este o temă de casă dificilă, dar dată: Ce evocă în mine cuvintele lui Isus?

Săptămână binecuvântată!
Sajgó Balázs, director spiritual