Gândul Săptămânii, săptămâna a 27-lea

„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.” (Mc 10, 15)

Isus leagă ideea de a intra în Împărăția lui Dumnezeu cu trăsăturile unui copil. Unele dintre acestea -fără a aspira la enumerarea lor completă- sunt:

Trăsătura de a fi deschis cu încredere: un copil sănătos este încrezător din firea lui și prin urmare, privește totul cu o curiozitate deschisă. Vede în sensul adevărat al cuvântului: observă tot ce-i înconjoară și întreabă fără socoteală. Dacă trăsătura de a fi deschis nu mai este prezentă în el, este posibil, ca infantul din sinea lui să fi fost rănit foarte devreme, de aceea îi este frică să aibă încredere și tinde să se închidă;

Spontaneitate: un copil sănătos inițiază lucruri noi instinctiv și surprinzător, fără prea multe gânduri. Aceasta este o consecință a trăsăturii de a fi deschis cu încredere. Copilul nici nu trebuie să se gândească prea mult, pentru că acționează instinctiv, și astfel din inimă. Nu complică lucrurile;

Prezență: copilul nu prea înțelege viitorul. Trecutul s-a terminat, viitorul încă nu a sosit. El trăiește în prezent.

Atunci pot deveni într-adevăr înțelept și asemănător cu Hristos, dacă accept să fiu deschis la reînvățarea acestor caracteristici ale copilului: trăsătura de a fi deschis cu încredere, spontaneitatea, viața trăită în prezenț, etc. Înțelepciunea este echilibrul și armonia între caracteristicile unui copil și trăsăturile unui adult chibzuit.

Ucenicul lui Hristos este acel om înțelept, care are capacitatea de a-și vindeca infantul sufletului său rănit prin invitarea în continuu a Duhulul Sfânt în prezentul său, înaintând astfel către Tată împreună cu Hristos urmând, ca Împărăția lui Dumnezeu să devină din ce în ce mai mare în el.

O săptămână binecuvântată!

Sajgó Balázs
Director spiritual