Noi centre de îngrijire la domiciliu în judeţul Mureş

Din fonduri europene s-au dezvoltat serviciile integrate de asistenţă socială la domiciliu în zonele rurale a microregiunii Târnava Mare

Proiectul implementat de Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Organizaţia Caritas Alba Iulia Filiala Tîrgu Mureş vizează persoanele dependente (vârstnici, bolnavi, handicapaţi, etc.) din localitățile Albeşti, Apold, Daneş, Nadeş, Saschiz, Vânători, Viişoara, Zagăr şi satele arondate acestora.
 
Centrele, care deja funcţionează de zece luni au fost inaugurate la data de 24 noiembrie anul curent. La conferinţa de presă au fost prezenţi preşedintele Consiliului Judeţean Mureş d-na Lokodi Edit, directorul general al DGASPC Mureş d-ul Schmidt Lóránd şi primarul din Saschiz d-ul Ovidiu Şoaită, care la rândul lor au lăudat şi au evidenţiat importanţa programului. Directorul filialei Caritas, totodată şi managerul proiectului d-ul Ludescher László a prezentat în amploare activitățile desfăşurate în zonă. Vorbitori au subliniat scopul programului de a crea un sistem comprehensiv si eficient de servicii sociale integrate la domiciliu în zonele rurale, capabil să prevină instituţionalizarea, să asigure incluziunea socială şi creşterea calităţii vieţii a persoanelor vârstnice.
 
După conferinţa de presă au fost vizitate cele două centre reamenajate şi dotate din localitățile Zagăr şi Saschiz.
 
Numărul de beneficiari permanenţi după 10 luni de activitate a ajuns la 409 de persoane, la care au fost efectuate 19.097 de vizite la domiciliu de către personalul angajat (2 asistenţi sociali, 10 îngrijitori la domiciliu, 3 specialişti de mobilizare/abilitare). Asistenţii sociali şi îngrijitorii permanent fac vizite la domiciliul adresanţilor unde sunt efectuate evaluări socio-medicale, evaluarea necesităţilor personale şi a posibilităţilor de sprijin a serviciului propriu respectiv a altor servicii posibile din zonă. De la personalul Caritas beneficiari pot accesa servicii de îngrijire personală la domiciliu, ajutor în gospodărie, consiliere şi închirierea articolelor de îngrijire. Totodată furnizează şi oferă informaţii asistaţilor şi aparţinătorilor acestora de tip administrativ în accesarea drepturilor legale cuvenite.
 
Valoarea proiectului este de 167.300 euro şi este cofinanţat 89% de Uniunea Europeană, 11% de Consiliul Judeţean Mureş pe durata a 14 luni. Din 1 decembrie 2009 proiectul continuă în derularea Organizaţiei Caritas Alba Iulia cu finanţare de la consiliile locale în cuantum de 50%, Consiliul Judeţean Mureş 20% şi Caritas 30%.